Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:astma

Диагностика и проследяване на лечението на бронхиална астма с алергичен произход

За проследяване на ефекта от лечението на бронхиална астма с алергичен произход.Теста показва до каква степен е овладян алергичния процес. ECP е високо цитотоксичен протеин, открит в еозинофилните гранули. Еозинофилите са клетки, които играят основна роля при формирането на алергичното възпаление при астмата. Когато еозинофилите в дихателните пътища са активни, те претърпяват дегранулация, причиняваща увреждане и десквамация на епитела. Това може да увеличи чувствителността и да доведе до хронични възпалителни заболявания на дихателните пътища. ECP се освобождава от активните еозинофили по време на възпалителен процес. Активираните еозинофили присъстват в мукозата на белия дроб при астматични пациенти. Високото ниво на ECP в серум е индикация за възпалителен процес, който е рисков фактор за пациентите с астма.То е обективен тест за еозинофилен възпалителен статус при астма. Измерването на ЕСР в серум е пряк и точен метод за оценка на остротата на възпалителния процес на горните дихателни пътища и за хода на неговото развитие.

Резултатите от ECP теста се използват за:

  • мониториране на астматичен възпалителен процес;
  • оптимизиране схемата на лечение с кортикостероиди;
  • откриване на пациенти с все още неизявени симптоми;
  • нивата на ECP отразяват ефекта от терапията на възпалението при астматични пациенти. Чрез измерване на ЕСР по време на терапията се получава обективна оценка за ефикасността от действието на антивъзпалителните препарати. Това помага да се оптимизира дозата и продължителността на терапията;
  • за диагностициране на алергична астма (IgE медиирана астма), дължаща се на имунологични механизми.
  • ECP (Еозинофилен катионен протеин)
alergy/astma.txt · Последна промяна: 2016/09/14 11:19 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki