Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:hdm

МОЛЕКУЛЯРНИ АЛЕРГЕНИ СЪСТАВКИ НА ДОМАШНИЯ ПРАХ (HDM)

LOINC
Кратко наименование
Пълно наименование на тестаМОЛЕКУЛЯРНИ АЛЕРГЕНИ СЪСТАВКИ НА ДОМАШНИЯ ПРАХ (HDM)
Мерни единици kUA/L
Методика
Други имена
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма специфични изисквания
Референтни стойности <0.35 - отрицателен

Информация за пациенти:

Домашните микрокърлежи не са инсекти: те принадлежат към клас „паякообразни“ (подклас „акари“). Основните видове, отговорни за алергиите са Dermatophagoides pternyssinus и Dermatophagoides farine. Невъзможно е да бъдат видяни с невъоръжено око! Домашните микрокърлежи не са хищници, не хапят, не разпространяват болести и обикновено са безвредни. Могат да бъдат открити в спалното бельо, завивките, тапицериите и килимите. Храната им се състои от човешка и животинска сквама (“мъртва кожа”, остатъци от нокти, косми). Те обаче имат важно значение за възникване на алергиите.

Според СЗО при наличие на пироглифидни кърлежи в количества над 100бр./грам домашен прах съществува риск от сенсибилизация, а при нива над 500бр./гр.домашен прах – е вероятно провокирането на пристъп на бронхиална астма, при пациенти с алергия към акари. Алергията към домашни микрокърлежи е специфично свързана с протеини, намиращи се в изпражненията им и в песъчинки от труповете им. Ето защо, те остават алергогенни дори след смъртта им.

Същност на изследването:

  • Der p23 е нов, основен алерген на домашния прах (HDM). Наличието на специфични имуноглобулин Е (sIgE) антитела към Der p23 се свързва с респираторни симптоми, включително астма при деца и възрастни. Der p23 е с висока алергенна активност и висока честота на разпознаване, което обуславя продукцията на високи нива sIgE-антитела. В екстракт-базираните тестове, реактивността към Der p23 често е недостатъчно представена, поради което молекулярният тест е по-информативен.
  • Der p1 се намира във високи концентрации във фекалите на акари, които след аерозолиране, могат да бъдат вдишани и да попаднат в дихателните пътища. Доказването на sIgE-антитела както срещу Der p1, така и срещу Der p2 e с висока прогностична стойност за риска от развитие на астматичен пристъп от незабавен тип.
  • Der p10 е един от второстепенните алергени на домашния прах (HDM). sIgE-антитела към Der p10 се свързват с респираторни симптоми, включително ринит, конюнктивит, кашлица, диспнея и астма. Тъй като Der p10 е тропомиозин обаче, може да предизвика кръстосана реакция с тропомиозина от ракообразни (скариди, раци, омари) и мекотели (миди, стриди, охлюви, калмари, сепия, октопод). Това е причината, лица с вече диагностицирана астма поради свръхчувствителност към алергени от домашния прах и наличие на комбинация от sIgE-антитела срещу Der p1, Der p2 и Derp10 да са с по-висок риск от клинично изявена алергия при консумация на някои от гореизброените.
  • Der p10 е диагностичен биомаркер при пациенти с алергия към акари и с допълнителна сенсибилизация към други алергени, но отрицателни за sIgE-антитела срещу Der p1 и Der p2. При тези пациенти започването на имунотерапия с алергенни екстракти изисква специално внимание.

Защо и кога се изследва?

Изследването се извършва с цел определяне на специфичния алерген, причинител на оплакванията. Особено препоръчително е изследването да се извърши при пациенти с целогодишни оплаквания, имащи сезонен пик през есента и началото на зимата. Защото през есента и зимата се повишава концентрацията на акарите в дома.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация:

Взема се венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. Няма специфични изисквания за подготовка на пациента преди манипулацията.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности:

Резултатите се отчитат като: положителни, респ. отрицателни за наличие на специфични IgE към конкретния алерген.

Често задавани въпроси:

- Чести ли са алергиите към домашни микрокърлежи?

Често пренебрегвани, домашните микрокърлежи са първата и основна причина за отключването на респираторни алергии по света. Те са отговорни за 20% от случаите на алергичен ринит и 10% от случаите с бронхиална астма. Алергията към домашните микрокърлежи се явява невидима заплаха за здравето на пациента и сериозно засяга качество му на живот.

- Трудно ли се поставя диагнозата при алергия към домашни микрокърлежи?

Много често алергията към домашни микрокърлежи се бърка с грип или настинка. Симптомите са повтарящо се кихане, хрема, запушен нос, сърбеж в очите или гърлото и могат да се развият усложнения като отит, синузит, умора и астма. Осем на всеки 10 души, с алергичен ринит, се оплакват от ежедневни симптоми, като често болните прекарват средно 7 години, без да бъдат диагностицирани и лекувани.

- Къде най-често са тези микрокърлежи?

Различни научни съобщения сочат, че в един типичен употребяван матрак могат да се съдържат 100 000-10 000 000 акари. Също така около 10% от теглото на стара възглавница, употребявана средно две години може да бъде съставено от мъртви акари и техните изпражнения!

Информация за лекари

Информация за партьори

alergy/hdm.txt · Последна промяна: 2023/07/20 15:24 от gancheva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki