Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:ige

Общ имуноглобулин Е ( IgE total )

LOINC 19113-0
Кратко наименованиеIgE total
Пълно наименование на тестаКонцентрация на oбщ имуноглобулин Е
Мерни единици IU/ml
Методика ECLIA
Други имена Общ имуноглобулин Е; IgE total
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, желателно на гладно
Референтни стойности по възраст стойност
Деца до1г. <15
Деца 1-5г. <60
Деца 6-9г. <90
Деца 10-15г. <200
Възрастни <100

Информация за пациенти

Същност на изследването

Концентрацията на IgE в серума обикновено представлява <0.001% от общите имуноглобулини в кръвта. Имуноглобулин IgE играе важна роля в медиирането на атопични реакции, които се появяват когато чувствителни индивиди са изложени на алергени. IgE има структура, която е подобна на други имуноглобулини и се състои от четири вериги: две леки вериги и две тежки вериги. Тежките вериги на всяка молекула IgE съдържат променлива област, която е антигенно специфична. Тъй като IgE миелом е изключително рядко срещан, клиничната полза от измерване на нивата на IgE обикновено се ползва за устновяване на алергична реакция. По-голямата част от IgE молекули в серума се свързва с повърхността на специфични клетки (мастоцити и базофилни гранулоцити). Взаимодействието на алергени с клетъчносвързан алергенспецифичен IgE води до това, че тези клетки освобождават хистамини и други вазоактивни вещества. По този начин се откючва алергична реакция. Приблизително 50% от хората с алергичен ринит или астма имат повишени нива на IgE . Съществува обаче, голям брой хора с алергия и повишени нива на IgE към специфични алергени, които имат нормални нива на общия IgE. Проучванията показват, че нивата на общия IgE често са повишени при пациенти с атопичен дерматит и концентрацията на IgE корелира с тежестта на екземата. Нивото на общия IgE може да бъде повишен при пациенти с паразитни инфекции, алергичен бронхопулмонална аспергилоза, или имунодефицит.

Защо и кога се изследва?

При всички случаи на съмнение за алергия, астма, паразитно заболяване,екзема. Може да се използва за разграничава на алергия от паразитно заболяване.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел или микротейнер 500 µl от която се отделя серум. ). Епруветката се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

След установяване на повишени нива на IgE се търси антиген специфични IgE или паразитоза. При астма се ползва и маркера за Диагностика и проследяване на лечението на бронхиална астма с алергичен произход-ECP. Макар и рядко, има случаи и на IgE миелом.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

alergy/ige.txt · Последна промяна: 2016/09/14 11:20 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki