Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:panel_12

Разширеният панел за изследване на алергия- ALEX2 (ALlergy EXplorer)

 • ALEX2 - Allergy Explorer е ин витро мултиплексен алергичен тест позволяващ едновременното количествено определяне на тотално ИгЕ (tIgE) и специфично ИгЕ (sIGE) срещу голям брой алергени – както екстракти така и алергенни молекули (отделни компоненти на алергенните екстракти ). Разширеният панел на теста Той включва общо 295 теста, обхващащи 165 различни природни алергена (повече от 100 алергенни екстракта и над 150 молекулярни алергени - цветен прашец, плесен, гъбички, свързани с атопичен дерматит и други кожни заболявания - акари, домашни любимци, насекоми и редица храни), допълнен с общ IgE.

Пълен списък на алергените вижте тук:

 • Метод на определяне - блот технология с колориметричен ензимен тест за измерване на количество антитела от клас IgE
 • Клинично значение и информативно съдържание

ALEX2 панела дава възможност за получаване на почти пълна картина за сенсибилизационния статус на пациента. Предимствата на ALEX2 теста са :

 1. Едновременното определяне на t IgE и 290 s IgE - широка гама от алергени(тревни, дървесни и плевели), епителна тъкан от животни (домашни и селскостопански), акари (домашен прах), растителни храни(плодове, зеленчуци, гъби, ядки, семена, бобови растения, зърнени храни и подправки), животински храни (месо, мляко, яйце, риба и морски дарове), микроорганизми и спори(плесени и дрожди), насекоми и токсини (пчела, оса, хлебарка), латекс и др. (165 алергенa и 150 молекулярни компонента)
 2. Тестът дава количествен израз на резултата
 3. Включено CCD инхибиране , увеличаващо специфичността – повечето алергени произхождащи от растения и насекоми съдържат кръстосано-реактивни карбохидратни детерминанти (CCDs). Антителата насочени срещу тях, кръстосано реагират към всички протеини, съдържащи CCD епитопи. Приблизително 25% от пациентите имат анти-CCD IgE, което води до много позитивни s IgE резултати, което намалява специфичността на пробата. С включването на мощен CCDs инхибитор по време на инкубацията на пробата се намаляват неспецифичните реакции и се увеличава специфичността.
 4. Дава възможност за провеждане на специфична имунотерапия
 5. Оценка на риска за пациента – получената информация позволява избягване на тежки алергични реакции към храна и др. алергени
 6. Молекулна информация за кръстосана реактивност – високото ниво на tIgE не дава представа за специфичната сенсибилизация. Специфичните антитела продуцирани срещу различни алергени, показват, че индивида е бил в контакт с конкретен алерген, като стойности над 0,3 kUa/L се считат за положителни за този алерген. Положителният резултат обаче, не винаги корелира с клиничната изява.

Желателно е ALEX2 тестът да се назначава след консултация с алерголог и изследване на IgE total. Този имуноглобулин е ориентир дали в организма на човек протича алергична реакция, за да се престъпи към тестовете за определяне на точните видове алергии. За да бъде точна и прецизна алергологичната диагностика, е необходимо на първо място лекуващият лекар да получи точна информация от пациента за началото на възникване на оплакванията, тяхната продължителност, от какво са предизвикани, развитието им във времето, има ли и други членове от семейството с доказана алергия или същите симптоми. Тези сведения са необходими, за да се направи възможно най- точна диагностика. А един от диагностичните методи е именно кръвният тест за алергии. Важно е да се знае, че ALEX2 –тестът не се изследва по време на терапия с кортикостероиди, химиотерапия и други подтискаща имунната система лекарства. Видео за теста може да видите на следния линк https://youtu.be/hUa3lqCJFP8. Тестът е подходящ за възрастни и деца над 2 години. Важно! Резултатите се предоставят на разпечатка или по имейл. Примерен резултат може да видите тук

 • За теста се взима венозна кръв.
 • Той е подходящ за възрастни и деца над две години.
 • Приети материали до неделя до 13ч., готови резултати в понеделник след 18ч. Приети материали до вторник до 18ч., готови резултати в сряда след 18ч.
alergy/panel_12.txt · Последна промяна: 2021/12/07 10:04 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki