Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:panel_4

Панел 4 (Rrx2) - Регионални причинители

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Този панел се състои от следните алергени:

  • Dermatophagoides farinae
  • Alternaria alternate
  • Кон
  • Куче
  • Котка
alergy/panel_4.txt · Последна промяна: 2014/10/02 11:32 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki