Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:panel_5

Панел 5 (sx1) - Инхалаторни причинители

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Този панел се състои от следните алергени:

  • Ливадна тимотейка
  • Ръж
  • Бреза
  • Див пелин
  • Домашен прах
  • Котка
  • Куче
  • Cladosporium Herbarum ( Мухъл )
alergy/panel_5.txt · Последна промяна: 2014/10/02 11:32 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki