Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


alergy:panel_phadiatop

Панел Phadiatop-общо изследване за алергия

Диагностичен панел, даващ информация за причиняването на алергия от групата алергени включени в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

За диагностика на алергичен процес,за деца над 5г.възраст и възрастни. Състои се от основни инхалаторни алергени,които са най-честите причинители на алергии .Дава информация дали пациента има алeргия.Ако теста е положителен следва да се прецизира към кой алерген е свръхчувствителноста.

alergy/panel_phadiatop.txt · Последна промяна: 2019/01/25 14:04 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki