Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:cistatinc

Цистатин C (Cystatin C )

LOINC 33863-2
Кратко наименованиеCystatin C
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Цистатин C в серум или плазма
Мерни единици mg/L
Методика имунотурбидиметрия
Други имена Cystatin C
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности 0,53 - 0,95

Информация за пациенти

Същност на изследването

Социално значимите и широко разпространени болести като диабет и хипертония водят до увеличение на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН).Поради тази причина нараства и необходимостта заболяването да бъде диагностицирано възможно най-рано. В лабораторната диагностика в световен мащаб все повече се налага нов и надежден маркер за ранно откриване на хронична бъбречна недостатъчност. Това е Цистатин С - нискомолекулен белтък, който се отделя изцяло от организма изцяло посредством громерулна филтрация. Най-важният показател на бъбречната функция - да изчиства кръвта от различни отпадни продукти, е скоростта на гломерулната филтрация. Този показател е вид оценка и помага за определяне на стадия на ХБН. Като рутинен тест за измерване на гломерулната филтрация се използва 24-часовият уринен креатининов клирънс. Изследването обаче е натоварено с някои неточности и е неудобно за пациента, поради необходимостта да се събира много стриктно урина в продължение на 24 часа. След това се определят концентрациите на креатинина в кръвта и в определено количество от сборната урина, а изчислението му става по различни формули. Концентрациите на креатинина в кръвта се влияят от пол, възраст, раса, диета, мускулна маса. Както става видно точността на оценката на скоростта на гломерулната филтрация, базирана на креатининовия клирънс, може да бъде повлияна от редица фактори, а това от своя страна може да доведе до неточна преценка на бъбречната функция. Важно е да се отбележи, че концентрация на Цистатин C не зависи от пола, мускулната маса, злокачествени новообразувания, леки възпаления. Той представлява белтък, който се продуцира от всички ядроносни клетки с постоянна скорост през целия живот. Производството му е постоянно и затова плазмената му концентрация е зависима само от скоростта на гломерулната филтрация. Цистатин C е по-добър маркер от серумния креатинин за откриване на ранно бъбречно заболяване. Определя се като “идеален бъбречен маркер” поради следните факти:

  • Не се повлиява от фактори като възраст, пол, мускулна маса, което го прави изключително удобен за употреба при деца и възрастни с редукция на мускулната маса;
  • Не зависи от възпалителни процеси;
  • Има изключително ниска денонощна вариация,спрямо доказаната 40% такава за креатинин;
  • Увеличава се при минимални бъбречни увреждания, за разлика от креатинина, който променя значимо концентрацията си едва когато 50% от бъбречните нефроните са увредени;
  • Филтрира се напълно от бъбречната гломерулна мембрана тъй като е нискомолекулен белтък и като такъв се реабсорбира и катаболизира изцяло в проксималните тубули;
  • Не се секретира в урината при високите серумни концентрации както това става с креатинина;
  • Няма данни за съществен екстраренален метаболизъм;
  • Методите за определяне на цистатин С са с минимални интерференции;

Когато се съчетае с определянето на креатининовите концентрации, значително се подобрява диагностичната му стойност.

Защо и кога се изследва?

Изследва се при всички случаи на съмнение за увредена бъбречна функция, за оценка на гломерулната филтарция, при диабет и др.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Може да се изследва по всяко време на дена, но е правилно да се вземе кръв сутрин на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишените нива на Цистатин С са белег за нарушена гломерулна филтрация.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Материали приети до неделя до 13ч., готов резултат във понеделник след 18 ч. Материали приети до вторник до 18ч., готов резултат в сряда след 18ч. Материали приети в четвъртък до 18ч., готов резултат в петък след 18ч.

biochemistry/cistatinc.txt · Последна промяна: 2019/06/10 13:46 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki