Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:creat._clearance

Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault

LOINC 35591-7
Кратко наименованиеКреат. клирънс
Пълно наименование на тестаКреат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault
Мерни единици ml/min
Методика
Други имена Creatinine renal clearance predicted by Cockcroft-Gault formula, Креатининов клирънс по форумлата на Cockcroft-Gault
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности 85,00 - 160,00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/creat._clearance.txt · Последна промяна: 2022/04/06 11:22 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki