Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:electroforeza_beltaci

Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis)

LOINC 24351-9
Кратко наименованиеЕлектрофореза на белтъци
Пълно наименование на тестаProtein electrophoresis panel - Serum, Електрофореза на серумни белтъци
Мерни единици %
Методика
Други имена Електрофореза на белтъци
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа, Ако се замрази в рамките на 8 часа след пробовземането серумът е годен 1 месец.
Условия за пробовземане Сутрин до 10ч., на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности

Информация за пациенти

Същност на изследването

Панела включва следните тестове:

 • Албумин фракция (Albumin/Total Protein)
 • Алфа 1 (Alpha 1/Total Protein) електрофореза
 • Алфа 2 (Alpha 2/Total Protein) електрофореза
 • Бета 1 (Beta 1/Total Protein) електрофореза
 • Бета 2 (Beta 2/Total Protein) електрофореза
 • Гама (Gamma/Total ​Protein) електрофореза
 • Албумин (Albumin) - електрофореза
 • Алфа 1 (Alpha 1) глобулини - електрофореза
 • Алфа 2 (Alpha 2) глобулини - електрофореза
 • Бета 1 (Beta 1) глобулини - електрофореза
 • Бета 2 (Beta 2) глобулини - електрофореза
 • Гама (Gamma) глобулини - електрофореза

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/electroforeza_beltaci.txt · Последна промяна: 2022/04/06 11:38 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki