Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:glucose

Глюкоза ( Glucose )

LOINC 14749-6
Кратко наименованиеГлюкоза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на глюкоза в серум или плазма
Мерни единици mmol/L
Методика UV hexokinase (IFCC)
Други имена Glucose, Кръвна захар
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 15 дни 2,30 - 5,70
15 дни - 16 години 3,30 - 5,60
16 год. - ∞ 3,60 - 6,10

Информация за пациенти

Същност на изследването

С понятието кръвна захар се означава съдържанието на глюкоза в кръвта. Глюкозата е главен източник на енергия за тъканите в организма и най-общ показател за състоянието на въглехидратната обмяна. Поддържането на нивото на кръвната захар в определени граници е много важно за правилното функциониране на всички органи и тъкани в човешкия организъм. Докато някои от тях – мастна тъкан, черен дроб, мускулни клетки могат да използват като източник на енергия освен глюкоза и други субстрати (напр. мастни киселини), то за други – червени кръвни клетки, централна нервна система и др. глюкозата е единствен източник на енергия. Клетките на мозъка не могат да синтезират глюкоза нито да я отлагат като резервна форма, поради което е необходимо нейното непрекъснато доставяне с кръвта. Това изисква постоянно ниво на кръвната захар, което не трябва да се понижава при повишено изразходване, нито да се повишава при увеличено доставяне на въглехидрати. Това поддържане нивото на кръвната захар в определени граници се осъществява от централната нервна система и особено нейните висши отдели в кората на главния мозък, от множество хормони, сред които основно място заема инсулина, отделян от панкреаса и други фактори. У здрави индивиди стойностите на кръвната захар на гладно са за венозна кръв от 3.8 до 6.1mmol/l, а за капилярна от 3.5 до 5.5mmol/l. Стойностите на кръвната захар се повишават 1-2 часа след приемане на храна. Много на брой са заболяванията, при които кръвната захар може да бъде патологично повишена или понижена. С най-голяма честота и значимост сред тези заболявания е захарния диабет, при който е налице трайно повишение на глюкозата над определените нормални стойности.

Защо и кога се изследва?

Най-често прилагано е изследване на кръвната захар сутрин на гладно като част от профилактични изследвания или като отсяващо изследване при търсене на патологични отклонения.

При стойности на кръвната захар около и леко над горната граница на нормата се прилага Орален ГлюкозоТолерантен Тест ( ОГТТ ). Добре е преди провеждането му да има изследвана кръвната захар сутрин на гладно, за да се прецени дали стойностите на кръвната захар позволяват теста да бъде проведен.

При болни със захарен диабет за оценка на назначената терапия: било то само диета или диета в съчетание с медикаменти – таблетки или инсулин , се провежда кръвно-захарен профил (КЗП). Изследва се кръвната захар в различни часове на деня, указани от лекар, така че при някои от измерванията кръвната захар да е на гладно, а при други след хранене. По стойностите се съди за метаболитната компенсация на диабета, т.е. достигнати ли са онези прицелни стойности на кръвната захар, при които рискът от усложнения на захарния диабет е сведен до минимум.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материалът трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Високите нива на кръвна захар може да се дължат на:

 • Захарен диабет
 • Гестационен диабет
 • Поликистозен овариален синдром
 • Прием на някои медикаменти като кортикостероиди, ниацин, фенитоин, някои диуретици, медикаменти за високо кръвно налягане, медикаменти за лечение на СПИН
 • Силен стрес
 • Синдром на Cushing
 • Вродени заболявания – като кистична фиброза (муковисцидоза) или хемохроматоза
 • Акромегалия
 • Феохромоцитом

Ниските нива на кръвна захар може да се дължат на:

 • Прием на някои медикаменти като лекарства за лечение на диабет,
 • Някои лекарства за лечение на високо кръвно налягане или депресия
 • Цьолиакия – заболяване, което се характеризира с нарушение в резорбцията на хранителните вещества
 • Болест на Addison
 • Проблеми с щитовидната жлеза – хипотиреоидизъм
 • Инсулином – тумор на задстомашната жлеза
 • Цироза на черния дроб
 • Много други състояния могат да доведат нарушения в нивата на кръвната захар. Ако имате отклонения в нормалните резултати Вашия лекар ще ви обясни на какво могат да се дължат.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/glucose.txt · Последна промяна: 2019/05/08 17:51 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki