Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:homa

HOMA-INDEX ЗА ОЦЕНКА НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)

LOINC 47214-2
Кратко наименованиеHOMA-IR
Пълно наименование на тестаХомеостазен модел за оценка на инсулинова резистентност
Мерни единици индекс
Методика Изчисляем параметър
Други имена ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)
Материал Венозна кръв (серум или плазма)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности Нормален HOMA-IR < 2.5 ;Рискова зона 2.5-5.0; Висока Инсулинова резистeнтност (HOMA-IR) >5.0

Информация за пациенти

Същност на изследването

Хомеостазен модел за оценка на инсулинова резистентност /HOMA-IR/ е метод, използван за количествен израз на инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция. Първото описание на наименование HOMA е публикувано от Matthews et al. Diabetologia 28 (7): 412-419, 1985. Авторите на HOMA са използвали данни от физиологични изследвания, за да разработят математическо уравнение, описващо регулиране на нивото на глюкозата по типа на обратната връзка. Те публикуват, модел за оценка на инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция, която да бъде оценена от нивата на глюкозата и инсулина в кръвта на гладно.

Важен механизъм за намаляване на нивото на кръвната захар е навлизането на глюкоза чрез инсулиновите рецептори във всички клетки и тъкани. Обикновено всяко увеличение на нивото на глюкозата в кръвта води до освобождаване на инсулин от бета-клетките на лангерхансовите острови на панкреаса. При нарушено разпознаване на инсулина от клетъчните рецептори, се стига до задържане на по-високи концентрации на глюкоза в кръвта, до увеличена синтеза на инсулин поради повишена необходимост за метаболизиране на глюкозата и състояние нарeчено инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност представлява важен патогенетичен механизъм при развитието на захарен диабет тип 2 и често се наблюдава години преди проявата на диабета в контекста на метаболитния синдром и всички последсващи усложнения от него.

Освен това се установява редукция на инсулиновата чувствителност при жени с фертилни нарушения и поликистозен овариален синдром (PCOS). Инсулиновата резистентност представлява важна причина в патогенезата на PCOS. При млади жени IR може да е честа причина за стерилитет и нарушения в менструалния цикъл.

Защо и кога се изследва?

Оценка на инсулинова резистентност е подходящо да се прави при:

 • пациенти с хипертония,
 • наднормено тегло и абдоминално затлъстяване,
 • хипергликемия на гладно
 • при уточняване на риска от развитие на захарен диабет тип 2.
 • дислипидемия, включваща увеличени триглицериди, и намален HDL-холестерол,
 • пациентки със съмнение за поликистозен овариален синдром, нарушен ментструален цикъл и стерилитет.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Кръв се взема сутрин до 9:00 часа на гладно.

 • Изследването се прави след 12 часово спиране на приемане на храна и всякакви напитки ( не се отнася за вода ).
 • Желателно е 72 часа да се избягва употреба на алкохол.
 • Не се прави изследването при пациенти на инсулинова терапия.
 • Наложително е да се съобщи за вида на приемани медикаменти.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

 • Нормален HOMA-IR < 2.5
 • Рискова зона 2.5-5.0
 • Висока Инсулинова резистeнтност ( HOMA-IR ) >5.0

Често задавани въпроси

Информация за лекари

 • Глюкоза – хексокиазен метод на интегрирана автоматизирана система COBAS 6000.
 • Инсулин – имунохимичен електрохемилуминесцентен метод на интегрирана автоматизирана система COBAS 6000.
 • Инсулинова резистентност се изчислява по стандартна формула. HOMA-IR = глюкоза*инсулин/22.5

Информация за партьори

biochemistry/homa.txt · Последна промяна: 2019/04/25 13:49 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki