Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:iron_fraccii

Тотален желязосвързващ капацитет (Total Iron binding capacity in Serum)

LOINC 14800-7
Кратко наименованиеТЖСК
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Тотален ЖСК
Мерни единици µmol/l
Методика Ферозин в алкална среда с желязно пресищане
Други имена Total Iron binding capacity, TIBC
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности 42.00 - 78.00

Същност на изследването

Трансферинът е протеин, който свързва желязото и го транспортира в кръвта . Количеството на трансферина отразява общия (тотален) желязосвързващ капацитет (ТЖСК, TIBC). При нормални условия 1/3 от неговите свързващи места са наситени с желязо. Останалите 2/3 от транспортния капацитет на трансферина е резерв. Означава се като свободен желязосвързващ капацитет (СЖСК, UIBC). СЖСК представлява разликата между ТЖСК и актуалната концентрация на желязо в кръвта.

Защо се изследва?

За да се оцени транспортния капацитет за желязо в кръвта.

Кога се изследва?

Когато лекуващия лекар предполага отклонение от нормалните стойности на желязо в организма – най-често при желязонедоимъчни състояния. При наблюдаване функцията на черния дроб.

Условия за взeмане на материал, подготовка и манипулация

Сутрин до 10:00ч., на гладно. Да се съобщи информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи желязо.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

ТЖСК се повишава при недоимък на желязо. При бременност постепенно нараства и е с около 50% по-висок в края на бременността отколкото в началото й. Нараства под въздействието на естрогени и перорални контрацептивни средства. ТЖСК намалява при възпалителни и неопластични процеси („отрицателен маркер на острата фаза“). Понижен е и при хемохроматоза, хипотиреоидизъм, нефрозен синдром, прием на андрогени, глюкокортикоиди и др.

Често задавани въпроси

Кога се изследва ТЖСК и кога трансферин?

За правилна оценка на желязната обмяна в организма, най-често съвместно с ниво на серумно желязо се препоръчва изследване на ТЖСК. Трансферин (вместо TЖСК) се изследва за оценка на състоянието на чернодробната функция при хронични чернодробни заболявания, също при състояния, свързани с намален внос или повишена загуба на протеини от организма, при подозрение за наследствена или придобита хипо- или атрансферинемия.

Информация за лекари

Как се изчислява сатурация на трансферин? сатурация на трансферин (%) = (серумно ниво на желязо х 100%) / TIBC

Информация за партьори

Състояние Серумно желязо TIBC/Transferrin UIBC %Transferrin Saturation Ferritin
Железен дефицит Low High High Low Low
Хемохроматоза High Low Low High High
Хронично заболяване Low Low Low/Normal Low Normal/High
Хемолитична анемия High Normal/Low Low/Normal High High
Сидеробластна анемия Normal/High Normal/Low Low/Normal High High
Отравяне с желязо High Normal Low High Normal

сатурация на трансферин (%) = (серумно ниво на желязо х 100%) / TIBC

biochemistry/iron_fraccii.txt · Последна промяна: 2019/05/07 14:22 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki