Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:kaliy

Калий ( K+ ; Potassium)

LOINC 2823-3
Кратко наименованиеКалий
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Калий в серум
Мерни единици mmol/L
Методика ISE - индиректна потенциометрия
Други имена K+ ; Potassium
Материал Серум или плазма (Li-хепарин)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности 3.50 - 5.60

Информация за пациенти

Същност на изследването

Калий е положително зареден йон, който заедно с други електролити като натрий, хлор и бикарбонат участва в регулацията на нивото на телесните течности и поддържането на алкално-киселинното равновесие. Присъства във всички телесни течности, но се открива в много по-голяма концентрация вътре в клетките. Различни механизми могат да преразпределят калия между вътре- и извънклетъчното пространство. Калият е важен е за клетъчната обмяна и за нервно-мускулната активност, играе роля в много метаболитни процеси, вкл. за усвояването на глюкозата. Калий се приема с храната и се отделя с урината. Нивото му в организма се поддържа в тесни граници и е зависимо от хормонална регулация (алдостерон, кортизол). Патологичните промени в концентрацията на калия могат да бъдат причина за сериозни последствия.

Защо и кога се изследва?

Изследването за калий се провежда, за да се определи каква е концентрацията му в кръвта като част от електролитния панел или базовия пакет от лабораторни изследвания. Търсят се ниска (хипокалиемия) или висока концентрация на калий (хиперкалиемия) в кръвта. Определянето му е подходящо:

 1. при бъбречни заболявания;
 2. мускулна слабост;
 3. сърдечна аритмия;
 4. прием на диуретици;
 5. високо кръвно налягане;
 6. диабетна кетоацидоза;
 7. интравенозни вливания и др.

Определянето му в урината е важно при наличие на патологична концентрация на калий в кръвта.

Условия за вземане на материал, подготовка и манипулация

Необходима е венозна кръв, взета в епруветка със сепарационен гел (серум) или плазма (Li-хепарин). Кръвната проба се взема сутрин, до 10ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извърши минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и хранителни добавки, съдържащи калий;

Отклонение от нормалните референтни стойности в кръвта

Повишени стойности на серумния калий (Хиперкалиемия) може да се установи при наличие на:

 1. бъречни заболявания;
 2. Адисонова болест;
 3. увреждане на тъкани;
 4. инфекции;
 5. диабет;
 6. дехидратация;
 7. интравенозни вливания;
 8. диуретици и др. лекарства;

Понижени стойности на серумния калий (Хипокалиемия) може да се установи при наличие на:

 1. диария и повръщане;
 2. хипералдостеронизъм;
 3. злоупотреба със слабителни средства;
 4. бъбречна недостатъчност;
 5. изчерпване на магнезий;
 6. лекарства (напр.диуретици) и др.;

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Възможно е резултатът за калий да е фалшиво завишен в серума. Причина за това могат да бъдат продължителната венозна стаза, неправилно вземане на кръвта, замърсяване с повърхностно-активни вещества, късно и неправилно центрофугиране на кръвната проба. Серумът с хемолиза е неподходящ за определяне на калиева концентрация. Възможно е да е налице масивно излизане на калий от клетките и без наличие на видима хемолиза.

biochemistry/kaliy.txt · Последна промяна: 2019/05/07 14:32 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki