Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:kk

Креатин киназа (Creatine Kinase, СК)

LOINC 2157-6
Кратко наименованиеКреатин киназа (СК)
Пълно наименование на тестаКреатин киназа в серум
Мерни единици U/l
Методика Стандартизиран IFCC метод на 37º
Други имена Креатин фос. киназа ( CPK )
Материал Серум или плазма (Li-хепарин)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 5 дни до 650,0
5 дни - 6 месеца до 300,0
6 месеца - 3 год. до 200,0
3 - 12 год. до 150,0
12 - 18 год. до 270,0 до 130,0
18 год. - ∞ до 190,0 до 170,0

Информация за пациенти

Същност на изследването

Креатинкиназата е ензим, катализиращ синтеза и разграждането на креатинфосфата. В човешкия организъм са доказани три изоензима (молекулни варианти) на креатинкиназата. Всеки един от тях е съставен от две основни субединици – В (от англ. brain - мозък) и М (от англ. muscle - мускул).

Първият изоензим се състои от две субединици В (изоензим-ВВ). Той е концентриран най-вече в главния мозък, простатната жлеза и белите дробове. В кръвта на здрави хора изоензим-ВВ не се среща.

Вторият изоензим е съставен от по една субединица М и В (изоензим-МВ). Изоензимът-МВ е застъпен най-много в миокарда. В кръвта на здрави хора активността на МВ-изоензима е от 0 до 6% от тоталната активност на креатинкиназата (КК).

Третият изоензим е изграден от две субединици М (изоензим-ММ). Намира се най-вече в скелетната мускулатура. В кръвта на здрави хора по-голямата част от активността на креатинкиназата (КК) – от 94 до 100% се обуславя от изоензима-ММ.

Защо и кога се изследва?

Индикация за изследване на CK са най-вече заболяванията на мускулите, когато се подозира мускулно увреждане и на редовни интервали, за да се проследи диагностицирано вече хронично заболяване: миопатии, мускулна дистрофия, физическа травма (като наранявания или големи изгаряния).

Тестът може да бъде поръчан, когато човек има симптоми, свързани с нараняване на мускулите, като:

 • Мускулни болки
 • Мускулна слабост
 • Тъмна урина (урината може да е тъмна поради наличието на миоглобин, вещество, отделено от увредените мускули)
 • При неспецифични симптоми (като слабост, треска и гадене, които могат да бъдат наблюдавани и при различни други състояния), особено ако се приемат лекарства или токсични вещества, които имат страничен ефект увреждане на мускулите.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум или плазма (Li-хепарин). За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишени стойности на креатинкиназата-КК се наблюдават при:

Увреждане на скелетната мускулатура (в тези случаи повишението на креатинкиназата-КК е за сметка повишение на изоензима-ММ). Степента на повишение на ензима са в зависимост от тежестта на мускулното увреждане. При рабдомиолиза, нива на CK, могат да са 100 пъти нормални нива и понякога дори по-високи.) :

 • възпалителни заболявания на мускулите,
 • наследствени миопатии, като мускулна дистрофия
 • тежки физически усилия и след състезания при спортисти,
 • тежки травми на скелетната мускулатура: наранявания, изгаряния и токов удар, мускулни инжекции, продължителни операции и др.
 • гърчове
 • токсично увреждане на мускулите

Хормонални (ендокринни) нарушения, като заболявания на щитовидната жлеза, болест на Addison или болест на Cushing

Инфекции - вирусни (като грип и HIV), бактериални, гъбични и паразитни (като малария)

Заболявания на съединителната тъкан (например лупус, ревматоиден артрит)

Цьолиакия

Бъбречна недостатъчност

При критично болни пациенти

Висока температура, придружена от треперене

Сърдечни заболявания (В тези случаи повишението на креатинкиназата-КК е за сметка повишение на изоензима-МВ. Определянето на изоензима-МВ се използва за диагнозата на миокардния инфаркт.):

 • инфаркт на миокарда,
 • възпалителни заболявания на сърдечния мускул (миокардити) или обвивките на сърцето (перикардити),
 • сърдечни травми, сърдечен масаж, инвазивни изследвания на сърцето и др.

Повишение на креатинкиназата-КК се наблюдава и при част от болните с мозъчен инсулт и при други заболявания на централната нервна система. В тези случаи повишението на креатинкиназата-КК е за сметка повишение на изоензима-ВВ.

Известно повишение на креатинкиназата-КК настъпва при карциноми на простатата, белите дробове и други заболявания.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/kk.txt · Последна промяна: 2019/05/08 15:13 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki