Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:ogtt

Орален ГлюкозоТолерантен Тест/ОГТТ ( 75-g oral glucose tolerance test/OGTT )

Кръвната захар е разпространено название, което отразява концентрацията на глюкоза в кръвообращението. Поддържането на нивото на кръвната захар в определени граници е много важно за правилното функциониране на всички органи и тъкани в човешкия организъм. Изследването на глюкозата на гладно, невинаги може да даде информация за това, дали има непроявен, латентен диабет или преддиабетно състояние на влошен глюкозен толеранс Глюкозотолерантният тест (орален глюкозотолерантен тест, ОГТТ) се прави при съмнение за диабет или нарушен глюкозен толеранс. Този тест може да се използва и за диагностициране на гестационен диабет (диабет по време на бременност).Тестът е информативен, с ниска цена и лесен за провеждане. Може да се допълни и с HOMA-INDEX ЗА ОЦЕНКА НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)

По време на теста се изследва нивото на глюкозата на гладно,след което пациента изпива 75 грама (глюкозата трябва да бъде изпита в рамките на не повече от 5 минути-наведнъж или максимално на 2-3 пъти). След това се измерва кръвната захар - двукратно (на първия и втория час). В условията на недостатъчност или резистентност на тъканите към инсулина, кръвната захар се задържа трайно висока

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Глюкозотолерантен тест се провежда в следните случаи:

 • За откриване на диабет или нарушен глюкозен толеранс.
 • За откриване на гестационен диабет между 24 и 28 седмица от бременността.
 • За скрининг при жени, които имат поликистозен овариален синдром.

Други причини за провеждане на орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ)  са:

 • глюкоза на гладно над нормата и под 7 mmol/l;
 • нормална кръвна захар на гладно, но наличие на рискови фактори и клинични симптоми;

Необходима ли е предварителна подготовка?

Изисквания при провеждане на глюкозотолерантен тест:

 • Провежда се сутрин след 12-часов нощен глад
 • През последната седмица не трябва да е имало остро заболяване с температура
 • Да не се приемат медикаменти известни с контраинсуларния си ефект – кортикостероиди, тиреоидни хормони
 • По време на теста пациентът не трябва да се храни или да приема течности освен вода, не трябва да пуши, не трябва да извършва физически дейности, желателно е да се избягват силните емоции и да се поддържа нормална температура
 • Глюкозотолерантният тест (ОГТТ) по време на бременност не изисква специална предварителна подготовка.

Тестът се провежда с венозната кръв!

Какво ще усещате по време на изследването?

 • Възможно е да Ви се стори неприятно изпиването на глюкозния разтвор, защото той е много сладък.
 • За целите на изследването се взимат няколко кръвни проби, това може да предизвика дискомфорт. Количеството на взетата кръв е минимално.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

 • При някои хора след провеждане на теста нивата на кръвната захар след края на теста спадат много бавно. Възможно е да усещате слабост, глад, изпотяване, нервност, неспокойствие. Ако имате някой от тези симптоми съобщете на Вашия лекар.

Резултати от проведеното изследване:

Кръвната захар на гладно

 • Нормално трябва да е под 6.1 ммол/л.
 • Нива между 6 и 7 ммол/л се считат за нарушен въглехидратен толеранс (предиабет),
 • а над 7 ммол/л - за диабет.

Резултатите се интерпретират винаги в съчетание с клиничните симптоми!  

Нормални стойности: У здрави индивиди стойностите на кръвната захар на гладно са за венозна кръв от 3.8 до 6.1mmol/l, а за капилярна от 3.5 до 5.5mmol/l. Стойностите на кръвната захар се повишават 1-2 часа след приемане на храна. 

Първи час

 • Нормални стойности (за първи час след обременяване) - под 8.9 mmol/L 
 • Нарушен глюкозен толеранс (за първи час след обременяване) между 8.9 и 11.0 mmol/L
 • Диабет (за първи час след обременяване)- над 11,0 mmol/L

Втори час

 • Нормални стойности (за втория час след обременяване) - под 7.8 mmol/L 
 • Нарушен глюкозен толеранс (за втория час след обременяване) между 7.8 и 11.0 mmol/L
 • Диабет (за втория час след обременяване)- над 11,0 mmol/L

Кога не трябва да провеждате изследването?

Глюкозотолерантният тест не се провежда в следните случаи:

 • При патологично повишена концентрация на глюкоза във взета на гладно кръв
 • При синдром на малабсорбция
 • При изразена сърдечно-съдова недостатъчност
 • При наличие на остро заболяване, след травма, след хирургична намеса, след раждане
 • При прием на медикаменти, повишаващи кръвната захар 
 • След прием на алкохол
 • Повръщане след приемане на глюкозния разтвор
 • Инфекция или висока температура
biochemistry/ogtt.txt · Последна промяна: 2019/05/07 13:52 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki