Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:trigliceridi

Триглицериди (Triglyceride )

LOINC 14927-8
Кратко наименованиеТриглицериди
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Триглицериди в серум
Мерни единици mmol/L
Методика Ензимен колориметричен метод
Други имена Triglyceride, TG, TRIG
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 15 дни 0,90 - 2,90
15 дни - 1 год. 0,60 - 2,90
1 - 18 год. 0,50 - 2,20
18 год. - ∞ до 1,70

Информация за пациенти

Същност на изследването

Триглицеридите са естери на тривалентния алкохол глицерол. Поради слабата си разтворимост триглицеридите (също както и холестеролът и холестероловите естери) се срещат в серума изключително свързани в липопротеини.

Кръвните изследвания за триглицериди обикновено са част от т.нар. липиден профил, който се използва за идентифициране на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания и за вземане на решения за необходимостта от лечение, при граничен или висок риск. Като част от липидния профил, показателят може да се използва за наблюдение на пациенти, с рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване, исхемична болест на сърцето или на лечение с понижаващи липидите/триглицеридите медикаменти.

Резултатите от липидния профил се тълкуват заедно с другите известни рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при разработване на план за лечение и проследяване.

Защо и кога се изследва?

При здрави възрастни липиден профил, който включва изследване на триглицериди, се препоръчва на всеки 4 до 6 години за оценка на риска от сърдечно-съдово заболяване. По-често проследяване се препоръчва, когато са идентифицирали рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване:

 • Тютюнопушене;
 • Наднормено тегло или затлъстяване;
 • Нездравословна диета;
 • Намалена физическа активност;
 • Възраст (мъже на възраст =/>45 год. или жени на =/> 55 год.);
 • Високо кръвно налягане (хипертония - кръвно налягане =/>140/90 или на терапия по повод хипертония);
 • Фамилна обремененост със сърдечно-съдови заболявания;
 • Съществуващо сърдечно-съдово заболяване или прекаран инфаркт на миокарда;
 • Диабет или преддиабет;
 • За диабетици е особено важно да се измерват триглицеридите, тъй като те се повишават значително, когато нивата на кръвната захар не се контролират добре.

Скрининг за нарушения в липидния профил при подрастващи се препоръчва веднъж на възраст между 9 и 11 години, а след това отново на възраст между 17 и 21 години. По-ранно изследване и по-чести скрининг се препоръчва за деца и младежи, които са с повишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване като възрастни. Някои от рисковите фактори са подобни на тези при възрастни и включват фамилна анамнеза за сърдечни заболявания или здравословни проблеми като диабет, високо кръвно налягане или наднормено тегло. Високорисковите деца трябва да бъдат тествани за първи път на възраст между 2 и 8 години, според Американската академия по педиатрия. Деца на възраст под 2 години са твърде млади, за да бъдат тествани.

Мониторинг на нивата на триглицеридите като част от липидния профил, следва да се провежда на редовни интервали, за да се оцени успеха на липидо-понижаващите промени в начина на живот (например диета и физически упражнения) или да се определи ефективността на провеждана лекарствена терапия. Препоръките на Американския колеж по кардиология и Американската асоциация по сърдечни заболявания за мониторинг са:

 • възрастни, приемащи статини, да изследват липиден профил на гладно 4 до 12 седмици след започване на лечението
 • и след това на всеки 3 до 12 месеца, за проследяване ефекта от терапията.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материалът трябва да бъде взет сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишени стойности на триглицеридите (хипертриглицеридемия):

 • Бременност, медикаменти подтискащи овулацията.
 • Първични хиперлипопротеинемии, в резултат на забавен обмен на хиломикрони или VLDL в плазмата.
 • Вторични нарушения на липидния транспорт - захарен диабет, нефрозен синдром, хипотиреоидизъм, алкохолизъм, затлъстяване, панкреатити и др.

Когато триглицеридите са много високи (над 11,30 mmol/L), съществува риск от развитие на панкреатит при деца и възрастни. Терапията за понижаване на триглицеридите трябва да започне възможно най-скоро.

Понижени стойности на триглицеридите (хипотриглицеридемия):

 • Хронично недохранване, тежки хронични заболявания, малабсорбционни състояния и др.

Определянето на триглицеридите има важно клинично значение, тъй като те имат значението на самостоятелен рисков фартор за развитието на атеросклерозата. Изследването на т. нар. липиден статус (респ. холестерол - профил) включва определяне на общия холестерол, HDL-, LDL- и VLDL-холестерола и триглицеридите. Изследването се извършва сутрин на гладно, предхождано от 12 часов период на глад и бедна на мазнини вечеря.

Често задавани въпроси

Защо трябва да спазвам 12 часова хранителна пауза преди изследването?

Триглицеридите се променят драстично в отговор на хранене, увеличавайки се 5 до 10 пъти в сравнение с нивата на гладно само няколко часа след хранене. Дори нивата на гладно варират значително всеки ден. Следователно, скромните промени в нивата на триглицеридите на гладно, измерени в различни дни, не се считат за ненормални.

Има ли лекарства, които повишават триглицеридите в кръвта?

Някои лекарства като кортикостероиди, протеазни инхибитори за HIV, бета-блокери и естрогени могат да повишат нивата на триглицеридите в кръвта.

В някои статии се споменава, че триглицеридите могат да се изследват и без спазване на хранителна пауза, така ли е?

Нараства интересът към измерване на триглицеридите при хора, които не са гладували. Причината е, че пробата, която не е на гладно, може да бъде по-представителна за „обичайното“ ниво на циркулиращите триглицериди, тъй като през по-голямата част от деня нивата на липидите в кръвта отразяват нивата след хранене, а не на гладно. Въпреки това, все още няма единно становище как да се тълкуват тези нива при оценка на риска, така че понастоящем няма промяна в препоръките за гладуване преди изследването на липиден профил.

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/trigliceridi.txt · Последна промяна: 2019/05/13 12:51 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki