Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


cancer:fec.calpro_kolich

Калпротектин-количествен тест

LOINC 38445-3
Кратко наименованиеКалпротектин
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Калпротектин във фецес
Мерни единици µg/g
Методика ELISA
Други имена Калпротектин
Материал Фецес
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Няма
Референтни стойности < 50 - неувеличен; 50 - 200 граничен; > 200 силно повишен

Информация за пациенти

Същност на изследването

Калпротектинът е белтък. Наименованието калпротектин произлиза от факта, че е свързан с калций и има антимикробни свойства. Представлява значително количество от белтъците на левкоцитите (неутрофилите). В по-малко количество се съдържа и в моноцитите, някои макрофаги , в тъканните еозинофили на дебелото черво и излющващите се епителни клетки, но не е представен при В и Т лимфоцитите. При възпаление на чревната стена гранулоцитите мигрират през нея. По този начин калпротектинът може да бъде открит и във фекалиите. Там той не се разрушава от чревните бактерии и е стабилен до 7 дни.

Защо и кога се изследва?

Изследването се прилага при търсене на чревно възпаление , независимо от причината. Особено високи стойности се наблюдават при пациенти с болест на Крон.Теста може да позитивира при възпалителна промяна и на тънките черва, където е невъзможна стандартната ендоскопска диагностика.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

За фекалният тест е необходимо да се вземе проба от изпражнения в чист съд, след което пробата да се занесе до лаборатория.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Болест на Крон, Хроничен улцерозен колит, синдром на дразнимото черво,инфекциозни/паразитни ентерити,карцином на дебелото черво, полипи

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Достатъчна е проба фецес с големина на лешник. Може да се транспортира до 24 часа. Работи се всеки ден.

cancer/fec.calpro_kolich.txt · Последна промяна: 2016/01/21 17:18 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki