Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


cancer:nse

NSE

Невронспецифична енолаза(Фосфо-Глицерат-Хидролаза)

Енолазите формират серия от изоензими, които трансформират 2-фосфоглицерата във фосфоенолпируват. Те присъстват като субединици, чиито три имунологично различими типа (α, β, γ) са идентифицирани. Типът γ се нарича невронспецифична енолаза NSE. NSE присъства в невроните и в периферната невроендокринна тъкан.

NSE е маркер на избор при:

  • дребноклетъчния бронхиален карцином (Small Cell Lung Carcinoma – SCLC ) при напреднал стадий в над 90 % от случаите. Обикновено чувствителността е от 40 до 90% в зависимост от стадия на заболяването. При пациенти, повлияващи се от химиотерапевтичното лечение, за 2-3 седмици нивото на NSE спада осезателно, което е показател за успеха на провежданата терапия. Продължителната ремисия обикновено се придружава с ниски стойности на NSE.
  • Невробластома (чувствителността е от 30 до 55%) при деца – в по-късните стадии на заболяването.

Други тумори, при които може да се наблюдава повишено ниво на NSE (от 10 до 25 % чувствителност) са:

  • метастазирали семиноми;
  • модуларен карцином на щитовидната жлеза;
  • стомах;
  • гърда;
  • черен дроб;
  • колон-ректум;
  • плацента;

NSE е важен показател за преценка ефекта от провежданото лечение, както и за прогнозата.

Референтни граници: до 16.3 µg/l

cancer/nse.txt · Последна промяна: 2018/04/25 14:59 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki