Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


cancer:scc

SCC (Сквамоцелуларен карциномен антиген)

LOINC 9679-2
Кратко наименованиеSCC
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Сквамоцелуларен карциномен антиген в серум
Мерни единици ng/mL
Методика Имуноанализ - ECLIA
Други имена SCC (Сквамоцелуларен карциномен антиген)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, желателно на гладно
Референтни стойности < 2.8

Информация за пациенти

Същност на изследването

Сквамоцелуларен карциномен антиген (SCC) - Сквамоцелуларният карциномен антиген е гликопротеин с молекулна маса 48 кДа и представлява субфракция на Туморен Антиген(ТА-4)изолиран за първи път от тъкан на сквамоцелуларен карцином на маточната шийка.

Защо и кога се изследва?

Сквамоцелуларният карциномен антиген може да се използва като туморен маркер в следните случаи:

 • При болни с карцином на шийката на матката .В този случай може да служи за ранно откриване на рецидиви, наличие на резидуална болест и проследяване ефекта от терапията. Независимо , че притежава специфичност около 90% и чуствителност 70-80% при плоскоклетъчен карцином не се препоръчва самостоятелното му използване като скринингов маркер за откриване на първичен тумор.
 • Може да се използва като маркер на втори избор при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб(след Cyfra 21-1)
 • Карцином на хранопровода
 • Карциноми в областта на главата( езика) и шията

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Извън случаите на карцином, повишени стойности (до 50% ) могат да се наблюдават в някои случаи при:

 • Чернодробна цироза
 • Карциноми на гастроинтестиналния тракт в това число и аденокарциноми
 • Панкреатит
 • Бъбречна недостатъчност
 • Ендометриоза и други гинекологични заболявания
 • В около 37% при пациети с хронични белодробни заболявания например ХОББ
 • Псориазис, екземи, пемфигус

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

SCC антигена се среща нормално в потта, слюнката и други телесни секрети. Поради това замърсяването на материала за изследване с тях (напр. слюнчен аерозол) може да предизвика отчитане на фалшиво завишени стойности.

cancer/scc.txt · Последна промяна: 2016/11/17 17:38 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki