Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


cancer:tpsa

Total PSA(Общ простатно-специфичен антиген)

1. Какво представлява tPSA ?

Простатно-специфичният антиген(PSA) е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Секретира се в семенната течност, където има втечняваща функция. Малка част от PSA дифундира в кръвта.

2. Защо се изследва PSA ?

  • PSA е туморен маркер за наличието на простатен карцином. Подпомага поставянето на диагнозата в

ранните стадии, преди клиничните симптоми.

  • Стойностите на PSA се проследяват при мъже след лечение на простатен карцином за откриване

на рецидив(повторна поява на тумора)

  • PSA се използва за оценка на ефекта от хормоналната терапия

3. Материал за изследване и подготовка

Серум. Изследва се минимум 10 дни след ректално туширане. Препоръчително е изследването да се извърши преди започване на лечение и минимум 15 дни след оперативна интервенция, химио- или лъчетерапия.

4. Как се тълкуват резултатите?

Резултатите за PSA трябва да се интерпретират внимателно. Повишени стойности не означават непременно простатен карцином. Основната причина за повишение, при липса на тумори са:

  • доброкачествена хипертрофия на простатата
  • възпаление на простатата(простатит)
  • травмиране на простата в резултат на диагностични и лечебни процедури
  • инфекция на пикочните пътища
  • задръжка на урина

Нормалните резултати не изключват напълно наличието на карцином на простатата. Някои от медикаментите, които се използват за лечение на добракочествена простатна хипертрофия понижават PSA. Като цяло, обаче, колкото по-високо e нивото на PSA , толкова по-голяма е вероятността за рак на простатата. Непрекъснатото повишение с течение на времето, също може да бъде признак за простатен карцином.

5. Референтни стойности

Стойности на PSA под 4 µg/l се считат за нормални. Резултати между 4 и 10µg/l се определят като гранични и изискват уточняване.

cancer/tpsa.txt · Последна промяна: 2014/04/28 13:28 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki