Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


coagulation:at

Антитромбин (АТ)

LOINC 27811-9
Кратко наименованиеАT
Пълно наименование на тестаТест за активност на Антитромбин
Мерни единици %
Методика Кинетично спектрофотометрично с хромогенен субстрат
Други имена Антитромбин, АТ III
Материал Цитратна кръв (епруветка със синя капачка)
Условия за транспорт и стабилност Центрофугиране до 30 мин. след венепункцията. Отделената плазма се замразява веднага. Транспортира се замразена.
Условия за пробовземане 4 часова хранителна пауза. 6 месеца след тромботичен епизод; 2 месеца след раждане или аборт. Не се изследва по време на терапия с хепарин или естрогени;
Референтни стойности 80-125

Антитромбинът е най-важният инхибитор на активирани фактори в коагулационната система на плазмата. Основната му функция е инактивиране на тромбина (фактор IIа) и по-слабо фактор Ха. АТ инхибира още факторите XIIa, XIа, IХа. Инхибиращото действие на АТ се повишава значително при свързването му с хепарин , който служи като кофактор. АТ контролира активирането на вътрешния път на коагулационната каскада и протектира организма срещу образуване на тромби. Намалението на активността му до 70-50% (норма 80-120%) или повече води до увеличен риск от тромбоемболични усложнения.

Концентрациите на АТ при жените преди менопауза са по-ниски от тези при мъжете. След 13-тата седмица от бременността и след раждане концентрацията на АТ е ниска. При мъжете стойностите на АТ намаляват с възрастта. Деца до 6-месечна възраст са с ниски стойности на АТ, след което стойностите постепенно се изравняват с тези при възрастните.

Вроденият дефицит на АТ се проявява в две форми:

 • тип I: намалени активност и концентрация, в резултат от намален синтез на биологично активни молекули на протеазния инхибитор. Около 42% от пациентите с тип I получават предимно спонтанни тромбоемболични епизоди преди навършване на 40 годишна възраст. При 58% от случаите тромботичните усложнения са свързани с бременност, раждане, употреба на перорални противозачатъчни средства, хирургични усложнения, травми.
 • тип II: намалена активност и запазена концентрация, вследствие на дефект на молекулата на протеазния инхибитор.

За поставяне на окончателна диагноза Вроден дефицит на АТ е необходимо пациентът да бъде изследван през различни интервали от време. Необходимо е изследване и на кръвните му роднини.

Намалена активност може да се очаква при следните придобити заболявания и състояния:

 • в неонаталния период - ограничен синтез в първите няколко дни;
 • по време на бременност ;
 • прееклампсия, еклампсия;
 • ДИК синдром (преразход на АТ);
 • сепсис;
 • нефротичен синдром;
 • чернодробни заболявания;
 • хирургични интервенции;
 • лечение с хепарин;
 • контрацептиви;

Увеличена активност може да има при:

 • перорална антикоагулантна терапия;
 • холестаза;
 • дефицит на витамин К;
 • остър хепатит;
 • остър панкреатит;

Изследването може да се използва и за мониторинг на заместваща терапия. Съгласно препоръките на „Конфедерацията на европейските общества по клинична химия“ в набора пресяващи лабораторни изследвания за вродени тромбофилии е включен и антитромбина.

coagulation/at.txt · Последна промяна: 2019/06/06 10:20 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki