Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


coagulation:kkb

Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)

LOINC 14979-9
Кратко наименование АРТТ
Пълно наименование на теста Активирано парциално тромбопластиново време
Мерни единици sec.
Методика Коагулометричен метод
Други имена аPTT, PTT, KKB
Материал Венозна или капилярна кръв с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/ вакутейнер синя капачка) или отделена цитратна плазма
Условия за транспорт и стабилност отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25С
Условия за пробовземане сутрин до 10ч. на гладно
Референтни стойности 27,6 - 37,2 sec.

Същност на изследването

APTT се отнася към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Известно е още като Кефалин-каолиново време. Представлява скринингов (пресяващ) тест за оценка на активността на факторите от т.нар. вътрешна система на кръвосъсирването (ф.XII, XI, IX, VIII, X, V, II и I).

Защо и кога се изследва

Определянето му има значение при пациенти с проблемно кръвосъсирване- кървене, тромбози, контрол на лечението с нефракционеран хепарин, перорални антикоагуланти и др. Изследва се при съмнение за хемофилия и болест на von Willebrand.

Условия за вземане на материал, подготовка и манипулация

За изследването е необходима венозна кръв, взета сутрин(до 10ч.), на гладно. Важно е пациентът да съобщи дали провежда антикоагулантно лечение в момента.

Отклонение от нормалните(референтни стойности)

Референтните граници за АРТТ са от 27,6 до 37,2sec.

Причина за удължаване на кефалин-каолиновото време могат да бъдат:

  • Тромбоемболични заболявания
  • Хеморагични диатези
  • Вроден или придобит дефицит на коагулационни фактори
  • Чернодробни заболявания
  • ДИК синдром
  • Присъствие на инхибитори на кръвосъсирването (напр. лупусни антикоагуланти, антитела срещу ф.VIII ) и др.
  • Хепарин, хирудин, аргатробан и др.

АРТТ може да бъде скъсено при увеличена активност на ф.VIII .

Информация за лекари

Аналитичен принцип: След прибавянето на кефалин (фосфолипиден екстракт), каолин (контактен активатор) и CaCl2 към бедна на тромбоцити цитратна плазма, съсирването зависи от факторите, участващи във вътрешната система. аРТТ е времето, измерено от момента на добавяне на CaCl2 до началото на формирането на фибриновия съсирек.

coagulation/kkb.txt · Последна промяна: 2019/06/06 10:38 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki