Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


coagulation:pai

PAI-1 (Тест за носителство на полиморфизъм 4G/5G в гена за инхибитор на плазминогенния активатор – 1)

LOINC 52757-2
Кратко наименование PAI-1
Пълно наименование на тестаТест за носителство на полиморфизъм 4G/5G в гена за инхибитор на плазминогенния активатор – 1
Мерни единици няма
Методика Алел-специфичен PCR
Други имена нама
Материал Венозна кръв ( Цяла кръв)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане през целия ден
Референтни стойности Хомозигот по нормалния алел ( див тип)
 • Същност на изследването

Инхибиторът на плазминогенният активатор-1 (PAI-1) принадлежи към групата на сериновите протеазни инхибитори и е ключов регулаторен елемент в процесите на кръвосъсирването.

 • Защо и кога се изследва?

Полиморфизма 4G/5G в гена за PAI-1 е един от рисковите фактори за генетично предразположение към венозна и/или артериална тромбоза (тромбофилия). Той е свързан с повишена концентрация на инхибитора в плазмата. Това от своя страна води до понижена фибринолитична активност и способства за възникването на тромбози.

 • Изследването е препоръчително в следните случаи :
 1. Задължителен параметър за диагностика на тромбофилия - артериални или венозни тромбози
 2. Заболявания на коронарните артерии
 3. При жени с история на повтарящи се спонтанни аборти преди 12 гетационна седмица, прееклампсиа, отлепване на плацентата, забавяне растежа на плода;
 4. При настъпване на тромбоемболично събитие, особено при млади пациенти (<45г );
 • Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

За изследването е необходима венозна кръв, взета в епруветка с K2EDTA. Може да не е на гладно, но поне половин час след нахранване, при минимална венозна стаза.

 • Отклонение от нормалнто алелно състояние

1.Хетерозигот (4G/5G) - с един мутантен алел;

2.Хомозигот по мутантния алел (4G/4G) – с два мутантни алела.

 • Често задавани въпроси
 1. При отклонение от нормалните стойности какъв е рискът за настъпване на тромбоза? Хомозиготните по мутантния алел 4G/4G индивиди имат с около 25 % повишени концентрации на PAI-1 в сравнение с 5G/5G индивидите, което води до повишено предразположение към тромбози и сърдечносъдови заболявания, особено в комбинация с други рискови фактори за тромбоза. Хомозиготност по 4G алелът представлява и сериозен риск за бременността с предразположение към преждевременно раждане, забавяне на растежа, спонтанен аборт и мъртво раждане, както и тежка прееклампсия и индуцирано от бременността високо кръвно налягане. Хетерозиготният генотип 4G/5G е без клинична изява.
 2. Променя ли се резултатът след лечение? - Не, това е генетично изследване, а генетичният материал не се променя през живота на индивида.

Информация за лекари

Главната функция на РАІ-1 се състои в подтискане активността на тъканния плазминогенен активатор, който участва в превръщането на плазминогена в плазмин. Повишената активност на PAI-1 в плазмата води до понижена фибринолитична активност. Полиморфизмът от типа инсерция/делеция на гуанозин (4G/5G) в промоторния участък на гена в позиция -675 регулира експресията на PAI-1 и има влияние върху:

 • свързването на специфични транскрипционни фактори ;
 • скоростта на транскрипция на гена.

Това от своя страна води до повишена концентрация на инхибитора и съответно до понижена фибринолитична активност.

coagulation/pai.txt · Последна промяна: 2015/11/05 13:34 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki