Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


coagulation:vreme_na_kurvene

Време на кървене

Представлява пресяващ метод за оценка на ранните фази от хемостазния процес (процеса на кръвосъсирване) – участието на съдовите фактори и тромбоцитите. Това е единствения in vivo тест за оценка на адхезията и агрегацията на тромбоцитите.

Индикации за изследване са:

  • вродени и придобити заболявания, свързани с броя и функциите на тромбоцитите (тромбоцитопении, тромбастении и други);
  • заболявания на капилярите - васкулити и др.;
  • хеморагични диатези;
  • предоперативно;

Определя се времето, за което ще спре изтичането на кръв, след предварително стандартно убождане на пръста на пациента.

Удължено време на кървене може да има при:

  • намален брой на тромбоцитите;
  • нарушени тромбоцитни функции (дефект в тромбоцитните рецептори и/или гранули);
  • васкулит (скорбут);
  • болест на von Willebrand;
  • хипо- или афибриногенемия;
  • прием на някои лекарствени средства и други;
coagulation/vreme_na_kurvene.txt · Последна промяна: 2012/12/14 12:11 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki