Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


doctorsinfo:monthly_bulletin

МЕСЕЧНИ БЮЛЕТИНИ - допълнителна професионална информация относно извършваните изследвания

В този раздел се публикуват издадените месечни информационни бюлетини предназначени за лекари/лечебни заведения съдържащи допълнителна професионална информация относно извършваните изследвания в лаборатория ЦибаЛаб.

2024г.

2023г.

2022г.

2021г.

2020г.

2019г.

2018г.

м.12.2018г. - Приложение на ТУМОРНИТЕ МАРКЕРИ при заболявания на храносмилателната система и черния дроб
м.11.2018г. - ALEX (Allergy EXplorer) - Разширен панел за изследване на алергии
м.10.2018г. - Значение на серумен биомаркер S100 в проследяване на Малигнен меланом и диагностиката на травматично мозъчно увреждане
м.09.2018г. - Човешки полиомен вирус- Polyomavirus hominis 1 - „би кей вирус“ (BKV )
м.08.2018г. - RecomLineTORCH IgG /IgM -нови възможности в диагностиката на ТОRCH синдрома
м.07.2018г. - Фекална еластаза-1 скринингов тест за панкреасна екзокринна недостатъчност
м.06.2018г. - Използване на биомаркерите: HE4 и CА125, ROMA калкулатора и менопаузалния статус на жената, за оценка на риска от епителиален рак на яйчниците
м.05.2018г. - Анализът на Паратиреоидния хормон, предизвикателство за клиничната практика при пациенти с хронични бъбречни заболявания - II част
м.04.2018г. - PTH (Паратиреоиден хормон) - различия в наличните на пазара имуноанализи - I част
м.02.2018г. - Макроглобулинемия на Waldenstrom
м.01.2018г. - ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА НА ПРЕЕКЛАМПСИЯ: РАЗТВОРИМА ТИРОЗИН КИНАЗА (sFlt-1) и ПЛАЦЕНТАРЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР (PlGF)

2017г.

м.12.2017г. - Соматомедин С (Insulin-like Growth Factor I, IGF-I)
м.11.2017г. - Диагностични методи при фасциолоза
м.10.2017г. - Диагностичен подход при хепатит Е вирусна инфекция (HEV)
м.09.2017г. - Хемоглобинопатия тип Lepore
м.08.2017г. - НОРОВИРУСНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ
м.07.2017г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА BARTONELLA HENSELAE
м.06.2017г. - НЕИНВАЗИВЕН ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ PANORAMA
м.05.2017г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВИДНОСТ НА АНТИТЕЛА ОТ КЛАС IgG СРЕЩУ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСб
м.04.2017г. - Тромбофилия – лабораторна диагностика – ЧАСТ II
м.03.2017г. - Тромбофилия – лабораторна диагностика - ЧАСТ I
м.02.2017г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА PARVOVIRUS B19
м.01.2017г. - Диагностика на сепсис и инфекциозни заболявания на ЦНС

2016г.

м.12.2016г. - Диагностика на гастроинтестинални инфекции посредством мултиплексен ДНК тест (PCR)
м.11.2016г. - Респираторен панел – мултиплексен PCR
м.10.2016г. - Феритин – диагностична значимост
м.09.2016г. - Измерване на тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи P2Y12 - инхибитори
м.08.2016г. - Измерване на инхибираната тромбоцитна агрегация при употреба на аспирин с помощта на Aspirin test
м.07.2016г. - ТЕСТОВЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА
м.06.2016г. - ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА МАРСИЛСКА ТРЕСКА
м.05.2016г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ХЕРПЕСЕН ВИРУС ТИП 6
м.04.2016г. - PCR- базиран тест за детекция на метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA) - FluoroType MRSA
м.03.2016г. - Q треска, Марсилска (средиземноморска) треска, Parvovirus B19, Човешки херпес вирус тип 6 (HHV-6), Легионелоза, Висцералната лайшманиоза
м.02.2016г. - Измерване на свободни леки вериги (sFLC) в серум
м.01.2016г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА Q ТРЕСКА

2015г.

м.12.2015г. - Мястото на инсулина за оценка на инсулиновата резистентност
м.11.2015г. - Имуноаналитично определяне на инсулин - проблеми
м.10.2015г. - ТУМОРНИТЕ МАРКЕРИ - Приложение при заболявания на храносмилателната система и черния дроб
м.09.2015г. - АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
м.08.2015г. - PCR-базиран тест за детекция на Chlamydia trachomatis - FluoroType CT
м.07.2015г. - Immunolab IgG screen Nutritional тест за изследване за хранителна нетолерантност
м.06.2015г. - EDTA-ЗАВИСИМА ПСЕВДОТРОМБОЦИТОПЕНИЯ
м.05.2015г. - Комбиниран скринингов тест за диагностика на гастроинтестинално кървене и възпаление
м.04.2015г. - МИКРОБИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР НВ & L - модерна технология на бързо откриване на растежа на бактерии
м.03.2015г. - Нов подход на измерване на СУЕ - автоматичен анализатор ROLLER 20PN
м.02.2015г. - Диагностика на токсокароза (ларва мигранс)
м.01.2015г. - Човешки секс хормон-свързващ глобулин (Human sex hormone-binding globulin; SHBG)/(Testosterone-estrogen Binding Globulin; TeBG)

2014г.

м.12.2014г. - АНТИФОСФОЛИПИДНИ АНТИТЕЛА (АФЛА) – част II
м.11.2014г. - АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ (АФЛС) – част I
м.10.2014г. - Лабораторията преди клиниката при тиреоидните дисфункции
м.09.2014г. - Съотношение албумин/ креатинин в урината Urine Albumin Creatinine Ratio, UACR, ACR)
м.08.2014г. - Диагностика и поведение при тирeоидни заболявания по време на бременност и постпартум. Част II: Най-чести заболявания
м.07.2014г. - НОВИ ПЕРОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ-ПРИЛОЖЕНИЕ,ПРЕДИМСТВА
м.06.2014г. - Тестове за доказване на лаймска борелиоза
м.05.2014г. - Диагностика и поведение при тирeоидни заболявания по време на бременност и постпартум. Част I: Промени в тирeоидните тестове
м.04.2014г. - Въглехидратнодефицитен трансферин(CDT)
м.03.2014г. - HOMA-INDEX ЗА ОЦЕНКА НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)
м.02.2014г. - ЗАХАРЕН ДИАБЕТ – ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
м.01.2014г. - Инсулиноподобен растежен фактор I (Insulin-like Growth Factor I, IGF-I)

2013г.

м.12.2013г. - Еритропоетин (Erythropoietin, EPO)
м.11.2013г. - Тропонин
м.10.2013г. - ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИКОАГУЛАНТИ ОТ ГРУПАТА НА КУМАРИНИТЕ
м.09.2013г. - Методи за диагностика на хепатит С вирусна инфекция
м.08.2013г. - Капилярна електрофореза на хемоглобин
м.07.2013г. - Капилярна електрофореза на серумни белтъци
м.06.2013г. - ПАКЕТ «ЧЕРНОДРОБНИ АВТОАНТИТЕЛА»
м.05.2013г. - Лабораторни маркери за ревматоиден артрит- диагностична и прогностична роля
м.04.2013г. - Тромбофилия – лабораторна диагностика
м.03.2013г. - Разширяване на диагностичните възможности при Пернициозна анемия антитела срещу париеталните клетки на стомаха и Intrinsic factor-а)
м.02.2013г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕХИНОКОКОЗА (КУЧЕШКА ТЕНИЯ)
м.01.2013г. - ДИАБЕТ И ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ

2012г.

м.12.2012г. - Хормонален и HER2 рецепторен статус при карцином на гърдата
м.11.2012г. - Калцитонин
м.10.2012г. - Диагностициране на хепатит А
м.09.2012г. - S-100 Туморен маркер за Малигнен меланом, S-100 Mаркер за травматично мозъчно увреждане
м.08.2012г. - Криптоспоридии
м.07.2012г. - Прееклампсия – нови възможности за диагнностика
м.06.2012г. - ТУМОРНИТЕ МАРКЕРИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА
м.05.2012г. - АНТИТРОМБИН (АТ)
м.04.2012г. - Protein S (PS)
м.03.2012г. - Protein С (PC)
м.02.2012г. - INHIBIN B
м.01.2012г. - Анти-Мюлеров хормон (АМХ)

2011г.

м.12.2011г. - Хомоцистеин
м.11.2011г. - В-тип натриуретичен хормон – BNP
м.10.2011г. - Принципно нов, по-надежден PCR-базиран тест за детекция и потвърждаване на Neisseria gonorrhoeae
м.09.2011г. - 25-ХИДРОКСИВИТАМИН D
м.08.2011г. - Тестове за доказване на лаймска борелиоза
м.07.2011г. - QuantiFERON-CMV- тест за оценка на клетъчно-медиирания имунитет към човешкия цитомегаловирус
м.06.2011г. - Маркери за хепатит В- количествено определяна на HbsAg
м.05.2011г. - Предимства и клинична значимост на изследване за алергии чрез панелите на Euroimmun
м.04.2011г. - HE4 - нова възможност за лабораторна диагностика на рака на яйчника
м.03.2011г. - Лабораторна диагностика на метаболитния синдром
м.02.2011г. - Лабораторни констелации и методи за диагностика на вирусни хепатити, прилагани в лаборатория „Цибалаб“
м.01.2011г. - МДЛ Цибалабр Сектор Микробиология – Договор с НЗОК

2010г.

м.12.2010г. - Чернодробни автоантитела
м.11.2010г. - Токсоплазмоза – серологични методи за диагностика, използвани в МДЛ ЦибаЛаб
м.10.2010г. - Методи за диагностика на Епщайн -Бар вирусна инфекция,прилагани в лаборатория „Цибалаб“
м.09.2010г. - Комплексно изследване за установяване HPV статуса на маточната шийк
м.08.2010г. - Диагностика на пневмонии,придобити в обществото
м.07.2010г. - Изследване на хепатит D вирус
м.06.2010г. - ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИКОАГУЛАНТИ ОТ ГРУПАТА НА КУМАРИНИТЕ – тест за полиморфизъм в гена за витамин К епоксид редуктазата комплекс 1 (VKORC1)
м.05.2010г. - ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИКОАГУЛАНТИ ОТ ГРУПАТА НА КУМАРИНИТЕ – тест за полиморфизми в гена за Цитохром Р450 изоензим 2С9
м.04.2010г. - Туморна М2 пируват киназа (Tumor M2-PK)
м.03.2010г. - HER-2/neu (H2n)
м.02.2010г. - Изследване за Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и Legionella pneumophila
м.01.2010г. - Количествен PCR Real Time метод за диагностика на хепатит В вирусна ДНК

2009г.

м.12.2009г. - Слаб Д антиген
м.11.2009г. - Диагностика на човешки папиломен вирус (HPV). Нов, вискоспециализиран метод на изследване - NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification)
м.10.2009г. - Изследване за грип тип А (nН1N1)
м.09.2009г. - Мутация А1298C в гена за метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR)
м.08.2009г. - Антитела срещу цикличен цитрулиниран пептид (анти-ССР антитела). Маркер на избор при диагностиката на Ревматоиден артрит
м.07.2009г. - Качествено определяне на anti HEV Ig M антитела
м.06.2009г. - Серумен Инсулин. С-пептид
м.05.2009г. - Количествено определяне на Епщайн-Бар (EBV) Вирусен товар с real-time PCR
м.04.2009г. - Eозинофилен катионен протеин (ЕСР – Eosinophil Cationic Protein )
м.03.2009г. - Изследване на антимикотичната чувствителност на гъбички от род Candida
м.02.2009г. - Диагностика на микоплазмени инфекции чрез PCR методика и микробиологично изследване
м.01.2009г. - Изследване на фекална проба за Rotavirus и Adenovirus

2008г.

м.12.2008г. - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ПОЛУЧЕНИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ CELL DYN 3500
м.11.2008г. - ДЕТЕКЦИЯ НА МАРКЕРНИ ПАТОГЕНИ ПРИ ПАРОДОНТИТ С ПОМОЩТА НА micro-IDent ТЕСТ
м.10.2008г. - Определяне активността на индивидуални коагулационни фактори - Фактор V
м.09.2008г. - Фактори за наследствено предразположение към тромбофилия. Пакет от лабораторни изследвания за доказване на вродени предразположения към тромбофилия
м.08.2008г. - Фактори за наследствено предразположение към тромбофилия. Мутация C677T в гена за метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR.
м.07.2008г. - Диагностика на човешки папиломен вирус (HPV)
м.06.2008г. - Фактори за наследствено предразположение към тромбофилия. Полиморфизъм в гена за инхибитора на плазминогенния активатор -1 (Plasminogen-Activator-Inhibitor-1, PAI-1)
м.05.2008г. - Фактори за наследствено предразположение към тромбофилия. Мутация G20210A в гена за протромбина
м.04.2008г. - Нов маркер за доказване на Епщайн-Бар Вирус (EBV) антитела (Анти-ЕBNA 1- Epstein Barr Nuclear Antigen IgG)
м.03.2008г. - Автоматизирана диагностика на хемокултури посредством АпаратBD BactecTM9000
м.02.2008г. - PCR - ДИАГНОСТИКА НА STAPHYLOCOCCUS AUREUS И МЕТИЦИЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (MRSA)
м.01.2008г. - Streptococcus gr. A. Бърз тест за откриване на антиген директно в гърлени секрети

2007г.

м.12.2007г. - Лабораторна диагностика на Хепатитен С Вирус (НСV)
м.11.2007г. - Имунофиксация
м.10.2007г. - Електрофореза на протеини в урина
м.09.2007г. - Електрофореза на Лактат Дехидрогеназа(LDH)
м.08.2007г. - Електрофореза на КреатинКиназа
м.07.2007г. - Директен ренин
м.06.2007г. - Електрофореза на алкални и кисели хемоглобини на агарозен гел
м.05.2007г. -
м.04.2007г. -
м.03.2007г. -
м.02.2007г. -
м.01.2007г. -
doctorsinfo/monthly_bulletin.txt · Последна промяна: 2024/06/18 12:07 от gancheva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki