Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


forcustomers:nzok

Договор (изследвания) по НЗОК 2023-2025г.

Лаборатория ЦибаЛаб има договор с НЗОК (СЗОК) за следните изследвания:

01 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ОСНОВЕН ПАКЕТ
Код Наименование
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити,левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01.03Скорост на утаяване на еритроцитите
01.04Време на кървене
01.05Пресяващи тестове: протромбиново време
01.06Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
01.07Пресяващи тестове: фибриноген
01.08Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01.10Окултни кръвоизливи
01.11Глюкоза
01.12Кръвно-захарен профил
01.13Креатинин
01.14Урея
01.15Билирубин – общ
01.16Билирубин – директен
01.17Общ белтък
01.18Албумин
01.19Холестерол
01.20HDL-холестерол
01.21Триглицериди
01.22Гликиран хемоглобин
01.23Пикочна киселина
01.24AСАТ
01.25АЛАТ
01.26Креатинкиназа (КК)
01.27ГГТ
01.28Алкална фосфатаза (АФ)
01.29Алфа-амилаза
01.30Липаза
01.31Натрий и калий
01.33Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)
01.34Калций
01.35Фосфати
01.36Желязо
01.37ЖСК
01.38CRP
01.39LDL-холестерол
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
01.42Орален глюкозо-толерантен тест
01.43Определяна на повърхностен антиген на Хепатит В(HBsAg) с бърз тест
01.44Определяна на антитела срещу Хепатит С(anti-HCV) с бърз тест
05.12Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test
ВИСКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Код Наименование
02.09Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
02.10WaalerRose/RF (ревматоиден артрит)
09.01Определяне на криоглобулини
09.02Определяне на общи имуноглобулини IgM
09.03Определяне на общи имуноглобулини IgG
09.04Определяне на общи имуноглобулини IgA
09.05Определяне на С3 компонент на комплемента
09.06Определяне на С4 компонент на комплемента
10.08fT4
10.09TSH
10.10PSA
10.11CA-15-3
10.12СА-19-9
10.13СА-125
10.14Алфа-фетопротеин
10.15Бета-хорионгонадотропин
10.17Лекарствена концентрация: Валпроева киселина
10.20Микроалбуминурия
10.21Progesteron
10.22LH
10.23FSH
10.24Prolactin
10.25Estradiol
10.26Testosteron
10.27МАТ анти микрозом. антитела ( anti TPO )
10.32Феритин
10.34Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
10.61СЕА
10.77Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4)
10.64Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
10.78Фибрин деградационни продукти: D-димер
10.79Фекален калпротектин
10.80PSA - свободен
10.81Витамин D
10.83NT pro BNP
10.85Анти dsDNA антитела
10.86Панел ANA профил
10.87Определяне на антифосфолипидни антитела в серум - IgG
10.88Определяне на антифосфолипидни антитела в серум - IgM
10.84Сърдечен тропонин
02 Клинична микробиология
Код Наименование
02.07RPR (или Васерман)
02.09Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
02.10WaalerRose/RF (ревматоиден артрит)
02.11Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
02.12Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E.Coli
02.13Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticcus)
02.15Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.17Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Staphylococcus pneumonia, Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.19Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
02.21Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.22Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.23Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.24Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.25Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.26Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta –haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
02.27Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta –haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
02.28Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии
02.29Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии
05 ВИРУСОЛОГИЯ
Код Наименование
05.01Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
05.02Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM)
05.03Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
05.04Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
05.05Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
05.06Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
05.07Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела на хепатитен В вирус
05.09Серологично изследване на антитела за рубеола IgG
05.10Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус
05.12Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test
ВИСКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Код Наименование
10.64Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
10.75Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папилома вирус (ХПЖ), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18
07 ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Код Наименование
07.01Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
07.02Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
07.03Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
07.04Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
07.05Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
07.06Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
07.07Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
07.08Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
07.09Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
07.10Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
07.11Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
07.12Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
07.13Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
09 ИМУНОЛОГИЯ
Код Наименование
01.38CRP
02.09Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
02.10WaalerRose/RF (ревматоиден артрит)
09.01Определяне на криоглобулини
09.02Определяне на общи имуноглобулини IgM
09.03Определяне на общи имуноглобулини IgG
09.04Определяне на общи имуноглобулини IgA
09.05Определяне на С3 компонент на комплемента
09.06Определяне на С4 компонент на комплемента
ИМУНОЛОГИЯ - ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИАГНОСТИКА
Код Наименование
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
10.29Определяне на общи IgE
10.30Определяне на антинуклеарни антитела в серум
12 ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ - ОСНОВЕН ПАКЕТ
Код Наименование
12.01Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
12.02Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
12.03Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
12.04Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
12.05Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
forcustomers/nzok.txt · Последна промяна: 2024/07/22 10:59 от gancheva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki