Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


forcustomers:prouchvane

Проучване на анти-N антитела срещу Коронавирус, проведено чрез изследване на случайни лабораторни проби

Изследването е в периода 25 Май – 11 Юни 2021 г. В проучването са изследвани 2665 проби от цялата страна.

  • Целта на изследването бе да се измери каква част от населението е била инфектирана (независимо от клиничните оплаквания, PCR резултат или антиген тест) с Коронавирус след успокояване на обстановката.
  • Поради времеви, методически и ресурсни причини, това изследване НЕ Е НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО!
  • Обработени са над 2600 проби от 38 населени места
  • Изследването се базира на измерване на анти N антитела (предимно клас IgG, но не само) чрез тест набор производство на компанията Рош, с помощта на автоматични имунохимични анализатори. Тестовете са предназначени за диагностика, притежават IVD марка и са в употреба в България от повече от година.

  • Пробите са обработени в София, Пловдив, Бургас, Варна, Силистра, Русе, Велико Търново и Видин. Изследването е извършено в доболнични лаборатории, чрез самофинансиране и доброволен труд. Получените проби от други населени места (където не са изследвани на място), също са обработени с доброволното съдействие на колегите.
  • Приложили сме принципа на „случайна лабораторна извадка в различни дни“. За целта са изследвани проби на пациенти, попаднали в лабораторията по различни поводи. Водещ беше само принципа за „произход“ на пробата по населено място.
  • Използвали сме анти N антитела, поради факта че тези антитела НЕ присъстват в пробите на ваксинирани пациенти. Сигурни сме че има хора които са преболедували и след това са ваксинирани, поради което сме избрали този подход.
  • Събирането на пробите в различни дни беше направено с цел да се осигури по-голямо разсейване в различни пациентски групи (диабетици, бременни, профилактика, сърдечно съдови и други). Това се налага поради присъствието на специалисти в определени дни от седмицата и съответното поведение на пациентите.

Разбивка по градове:

forcustomers/prouchvane.txt · Последна промяна: 2021/06/24 09:50 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki