Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


forcustomers:vnt

Ваксиниран срещу COVID-19: какво следва?

Защитен ли съм от корона вируса след ваксинация?

Как бихме могли да разберем до колко сме защитени от коронавирусна инфекция след прилагане на ваксина, чиято ефикасност никога не е 100% (при някои производители 95%, при други 84%, трети 70% и т.н. и то след втората ваксинация)? Може би това е най-важният въпрос, който си задаваме в момента. Има лесен и научно доказан начин, по утвърден патентован стандарт, а именно наличието на вирус неутрализиращи антитела във Вашата кръвна плазма.

Ако вече сте се ваксинирали срещу SARS-CoV-2, бихте ли искали да знаете ефективността на поставената имунна система, как сте реагирали и кой е критерият, по който това бива оценявано?

Всеки пациент, който е ваксиниран или преболедувал COVID-19, в хода на имунния отговор срещу вируса образува антитела, насочени срещу определени специфични участъци на вируса. Това са особен тип имуноглобулинови молекули, които са специфични срещу точно определена структура на SARS-CoV-2 и се наричат вирус-неутрализиращи антитела. Те се появяват в най-високи концентрации средно 10-20 дни след първите симптоми. Вирус неутрализиращите антитела се свързват със структура на шипчестия Spike гликопротеин на корона вируса, наречена RBD (рецептор-свързващ домейн). По този начин антителата не позволяват навлизането на вируса в клетката и последващото й инфектиране. Именно тези вирус-неутрализиращи антитела са „полезните“ функционално активни защитни молекули, предпазващи Ви от инфектиране и оценка на хуморалния Ви имунитет.

Американската компания GenScript® е единствената в света, патентовала и регистрирала своя уникален продукт cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody test за оценката на вирус неутрализиращи антитела в кръвен серум или плазма в Американската Агенция по храни и лекарства (FDA) и Европейските CE-IVD регулаторни органи за ин-витро диагностични медицински изделия.

Какво представлява тестът cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody test?

cPass™ е кръвен лабораторен тест, който отчита присъствието на протективните антитела, като ги различава от останалите, които нямат такава протективна стойност. Това е единственият в страната FDA-лицензиран тест, който се отнася към т. нар. ензимно-свързани имунни тестове (ELISA). Те от своя страна са златният стандарт за диагностиката на редица други вирусни и бактериални заболявания и са широко застъпени в практиките на редица лаборатории в клиничната диагностика. На практика тестът имитира в лабораторни условия възможността за свързването на вируса към неговия рецептор в човешката клетка, наречен АСЕ-2, и как присъствието на антителата, насочени точно срещу RBD в серума на пациента, повлиява това. Отрицателен резултат от този тест показва, че пациентът не е образувал вирус неутрализиращи антитела и има вероятност да бъде заразен. Положителен резултат от този тест се очаква при всички лица, които са ваксинирани, и при които имунната система се е задействала да образува специфични антитела. По този начин може да бъде оценена ефективността на поставената ваксина за самия индивид. Какви са разликите между cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody test и другите налични на пазара тестове, които измерват антитела, предлагани от лабораториите у нас?

За разлика от другите антителни тестове, които измерват имуноглобулини от определен клас и работят с антигени от самия вирус, cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody тестът използва директно АСЕ-2 молекулата – рецептора, за който се захваща RBD на SARS-CoV-2. Наличните тестове, които определят IgG или IgM, основно установяват вирус-свързващите антитела, а не функционално ефективните анти-RBD неутрализиращи антитела.

Защо е важно тестването за вирус неутрализиращи антитела?

Различните ваксини имат различна ефективност и различните индивиди генерират различен по сила и ефективност имунен отговор към ваксините. Установяването на вирус неутрализиращите антитела е от критично значение и представлява обективен белег за оценката на ефективността на ваксината на индивидуално ниво. Тестът е полезен за оценката на хуморалния имунитет както след ваксинация (проверете наличието на антителата след 21-ния ден от ваксинирането и изискайте документ от съответната лаборатория, която е оторизирана да извършва теста от списъка по-долу), така също след преболедуване.

Вече са в ход изисквания за представянето на официален документ за изградени вирус-неутрализиращи антитела – след ваксинация или след преболедуване като например наскоро публикуван правителствен документ в Австрия. Има официално разписани разпоредби, като изключени от карантина, с оглед пътуване са лицата, които спадат в следните приравнени по важност категории:

  • Наличие на отрицателен PCR тест за SARS-CoV-2; ИЛИ
  • Наличие за потвърждение от лекуващия лекар за преминала COVID-19 инфекция през последните 6 месеца; ИЛИ
  • Наличие на положителен тест за вирус неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 през последните 6 месеца.
forcustomers/vnt.txt · Последна промяна: 2021/03/08 10:41 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki