Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hematology:dkk

ДКК

Под понятието Диференциална Кръвна Картина се разбира микроскопското изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити). Те се делят на следните групи : неутрофилно, базофилно и еозинофилно гранулирани левкоцити; лимфоцити и моноцити. При излседването се определят съотношението на клетките в проценти, тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилно само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързано с редица други показатели на кръвта. Съвременните хематологични анализатори извършват този тест автоматично с помощта на лазерна технология. Резултатите от автоматично изработено ДКК са основание за извършване на микроскопското изследване. Важно е да се отбележи, че автоматичното ДКК от т.н.(3-DIFF) масово разпространени броячи е само ориентировъчно и крие риск от пропускане на редица заболявания - алергии, паразитози, инфекциозна мононуклеоза, левкози.

В лаборатория Цибалаб не се използват подобен тип анализатори. Използваните от нас анализатори извършват пълен анализ на ДКК, поради което ПКК се означава като ПКК 22 Показателя

Резултатите от автоматично изработено ДКК могат да бъдат основание за извършване на микроскопското изследване. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилнa само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързанa с редица други показатели на кръвта. Тя трябва да се извършва от лекар.

hematology/dkk.txt · Последна промяна: 2012/11/01 13:29 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki