Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hematology:morf

Морфолофия на еритроцити

Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)

На оцветена кръвна натривка, под микроскоп се оценява морфологията на RBC (размер, форма, оцветяване, включвания). Клинични индикации за изследване на показателя са различни анемични състояния. Нормалната находка при здрави се описва като:

  • Нормоцитоза - еритроцитите са с нормални размери
  • Нормохромия - еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.

Изследва се кръв взета в епруветка с EDTA. Патологични промени се очакват при различни видове анемии. Те се описват и тълкуват заедно с резултатите от ПКК и други лабораторни тестове.

hematology/morf.txt · Последна промяна: 2015/11/06 16:41 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki