Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hematology:reticulociti

Ретикулоцити

Ретикулоцитите се образуват в костния мозък. Те са млади еритроцити - преходен стадий в развитието на червения кръвен ред - от оксифилен еритробласт към зрял еритроцит. Могат да се определят мануално – изброяване върху микроскопски препарат, като се използва специално суправитално оцветяване.

В лаборатория Цибалаб ретикулоцитите се изброяват автоматично с апарат за броене на кръвни клетки, като с този апаратен метод се получават по-точни резултати. Чрез проследяване на броя и типа (степен на зрялост) на ретикулоцитите се получават данни относно регенеративната (възстановителната) способност на костния мозък по отношение на еритроцитите.

Увеличените стойности се обозначават като ретикулоцитоза и са добър прогностичен белег при лечение на анемични състояния (ретикулоцитна криза).

Намалените стойности се обозначават като ретикулоцитопения. Тя е израз на слаба регенеративна способност на костния мозък. Среща се при анемии.

Параметър Стойност
Loinc 60474-4
Мерни единици x10^9/L
Материал EDTA

Референтни стойности по абсолютен брой

Възраст М/Ж М Ж
0-6 месеца 37.0-120.0
6 месеца - 12 год. 29.0-95.0
12 год. - ∞ 24.0-84.0

Източници:

1. Лабораторна хематология, д-р. П. Пенева, д-р М. Пенева, гр.София, 2014г.
2. Педиатрия, д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,гр. София, 
3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
hematology/reticulociti.txt · Последна промяна: 2018/03/13 08:59 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki