Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hormones:17-alfa-oh_progesteron

17-алфа-ОН progesteron

LOINC 14569-8
Кратко наименование17-OH Progesterone
Пълно наименование на тестаКонцентрация на 17-Хидрокси Прогестерон в серум или плазма
Мерни единици nmol/L
Методика ELISA
Други имена 17-Хидрокси Прогестерон
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане сутрин до 11 ч. или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности деца 3-14г.от 0.21–5.15; Жени:фол.0.3-2.4;лут.1.8-6.97;мен.0.4-1.55; Мъже:1.52-6.36

Същност на изследването

17-хидроксипрогестерон (17-OH прогестерон или 17OHP) е стероиден хормон, произвеждан по време на синтеза на глюкокортикоиди и полови стероиди. Той е техен предшественик (прекурсор). Този хормон се произвежда предимно в кората на надбъбречните жлези и до известна степен в половите жлези, по-специално от жълтото тяло на яйчника. Нормално нивата му при жените в репродуктивна възраст са по-ниски преди овулацията и се повишават през лутеалната фаза.

Защо и кога се изследва?

Измерванията на нивата на 17-хидроксипрогестерон са полезни при съмнение за вродена надбъбречна хиперплазия (Адреногенитален синдром): ензимни дефекти на 21-хидроксилазата и 11β-хидроксилазата. Тези ензимни дефекти водят до натрупване и повишение на стойностите на 17-хидроксипрогестерона.

Сподели тази статия

~~socialite~~

hormones/17-alfa-oh_progesteron.txt · Последна промяна: 2016/09/13 01:40 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki