Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hormones:amx

АМХ

LOINC 38476-8
Кратко наименованиеАМХ
Пълно наименование на тестаАнти-Мюлеров Хормон
Мерни единици ng/ml
Методика ELISA
Други имена АМH
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Референтни стойности 1 – 6.8 ng/ml

Информация за пациенти

Същност на изследването

С увеличаване на възрастта намалява фертилността на зрялата жена. Това се дължи на постепенното изчерпване на резерва от яйцеклетки в гонадите. При раждането си жената има запас от 1-2 милиона яйцеклетки. Между първата менструация и 35-ата година количеството им намалява до около 300 000 фоликула. Между 35-37 години намаляват до 10-25 хиляди. Към 50-годишна възраст от тях остават едва 1500, а до 3 години след настъпването на менопаузата те вече са 0.

АМХ е гликопротеинов растежен фактор. Произвежда се от гранулозните клетки на ранно зреещите яйчникови фоликули при жените и предимно от Сертолиевите клетки при мъжете. Броя на най-ранните фоликули при жените в даден момент, представлява яйчниковия резерв. При раждане нивата на АМХ са по-високи при момичетата, с леко нарастване от втората до четвъртата година, след което относително стабилното му ниво в млада възраст постепенно намалява като белег на изчерпване на овариалната (яйчниковата) функция. В менопаузата този хормон не се открива. Спадът му предшества промяната в другите маркери за яйчников резерв като ФСХ и Инхибин B.

Стойностите на АМХ в отделните периоди на месечния цикъл остават непроменени. Нивата му не се повлияват от хормоналните промени при бременност. Не се повлиява от контрацептиви.

Защо и кога се изследва?

Индикации за изследване:

 • за оценка на овариалния резерв
 • предиктор за настъпване на климакс
 • диагноза на вторичен хипогонадизъм
 • маркер за оценка но вторична аменорея
 • оценка на овариалния отговор и прогнозата на in-vitro фертилизацията
 • като допълнителен диагностичен маркер при синдрома на поликистозните яйчници
 • като туморен маркер при гранулозо-клетъчните тумори

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин на гладно, без прием на медикаменти най-малко 12 часа преди изследването.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Референтни стойности: 1 – 6.8 ng/ml Най-честата причина за понижение под долната референтна граница е намаление/ изчерпване на яйчниковия резерв. Повишение над горната референтна граница има при синдрома на поликистозните яйчници и при гранулозо-клетъчни тумори.

Често задавани въпроси

Защо е необходимо да изследвам АМХ, след като съм с нормално FSH?

АМХ демонстрира редица предимства пред останалите маркери, които се изследват за оценка на яйчниковия резерв. Най-главното е, че той е независим от хипоталамо-хипофизната регулация, затова може да се изследва независимо от фазата на менструалния цикъл и неговото понижение може да изпреварва промяната в другите показатели.

Предсказва ли качеството на яйцеклетките?

АМХ е многообещаващ биомаркер, в повечето случаи има съответствие между измерените стойности и ехографски определения брой антрални фоликули. Нивата на АМХ корелират с броя на яйцеклетките извадени по време на in vitro процедури. Но дали АМХ характеризира качеството на яйцеклетките? Данните от различни проучвания са противоречиви.

Трябва ли да изследвам АМХ на определен ден от менструалния цикъл?

Не. АМХ може да се изследва на всеки ден от менструалния цикъл.

Информация за лекари

Изследване на АМХ се препоръчва в следните случаи:

 • за оценка на овариалния резерв. След отстраняване на яйчниците, стойностите му в серума постепенно намаляват и в рамките на три до пет дни той напълно изчезва. Други маркери за изчерпване на яйчниковата функция са повишаването на ФСХ, редуцирането на инхибин В и на броя на антралните фоликули (АFC);
 • като маркер за определяне яйчниковия отговор на контролираната овариална стимулация при асистирани репродуктивни технологии – подпомага идентификацията на жените, които няма да отговорят на стимулацията, както и тези, които ще развият овариален хиперстимулационен синдром;
 • като маркер за оценка на овариалния резерв AMХ може да се използва за мониториране на потенциално токсични за яйчника терапии (химио- и лъчетерапия) при онкоболни жени в репродуктивна възраст;
 • при синдрома на поликистозните яйчници (СПЯ) нивото на АМХ е повишено, неговото измерване може да бъде достоверен критерий за диагноза на състоянието, при липса на ултразвуково изследване; В скорошни проучвания при жени със СПЯ, нивата на АМХ показват положителна връзка със степента на инсулинова резистентност и отрицателна с броя на менструалните цикли в годината.
 • при жени със затлъстяване, които нямат СПЯ, производството на АМХ може да бъде по-ниско, отколкото при жени с нормално тегло. В скорошни проучвания, жени със затлъстяване и нормален цикъл в по-късните репродуктивни години показват нива на АМХ със 70% по-ниски, отколкото при жени, които не са затлъстели.
 • терапията с metformin на СПЯ води до редукция на АМХ и на броя на антралните фоликули, което може да бъде използвано и като маркер за терапевтичния отговор при заболяването;
 • повишаване на АМН може да се наблюдава при наличие на гранулозо клетъчни тумори (Granulosa cell tumor – GCT), с по-добра достоверност от инхибин и естрадиол. В тези случаи AMH може да се използва за проследяване на пациентки след овариектомия поради наличие на GCT – високите нива служат за ранно откриване на рецидив, дори и 10-20 години след оперативното лечение;
hormones/amx.txt · Последна промяна: 2014/07/14 18:28 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki