Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hormones:insulin

Инсулин

Инсулинът се образува в В-клетките на Лангерхансовите острови от прекурсорите препроинсулин и проинсулин. Островният апарат на панкреаса поддържа постоянно една базална секреция на инсулин, която обикновено е около 1 U инсулин на час. Тази секреция достига най-ниските си стойности между 2 и 4 часа, след което се повишава и най-високите стойности са между 6 и 8 часа сутринта. Определянето на базалното ниво на инсулина в плазмата или серума има малка информативна стойност за диагнозата на захарния диабет, тъй като не може да разкрие секреторните възможности на бета-клетките и динамиката на тяхната секреция.

При здравите хора инсулиновото ниво отговаря съответно на нивото на кръвната захар. При хиперинсулинизъм нивото на серумния инсулин е неадекватно високо за дадената кръвна захар на гладно. Гликемия под 2,2 mmol/l на гладно с нормален или повишен серумен инсулин говори за неадекватно отделяне на инсулин поради инсулином или екзогенно инжектиране.

  • Серумното ниво на инсулина у здрави лица на гладно е 2.6 - 25.0 на гладно mU/l.
  • Повишение ( 40 - 60 mU/l ) на нивото на инсулина у здрави лица се наблюдава няколко минути след прилагане на глюкоза (глюкозотолерантен тест).
  • При пациенти с инсулином се наблюдават много високи стойности на инсулина (над 100 mU/l) при хипогликемични състояния.
  • При диабетици се установява широк диапазон на нивото на инсулина.
hormones/insulin.txt · Последна промяна: 2012/10/11 14:48 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki