Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hormones:renin

Ренин (Renin)

Ренинът е ензим, участващ в системата ренин-ангиотензин-алдостерон, която регулира извънклетъчния обем (кръвния обем основно) и по този начин е един от факторите, регулиращи и кръвното налягане в човешкото тяло.

Ренинът се секретира от специализирани клетки на бъбрека (юкстагломеруларен апарат). Това се случва в отговор на различни стимули като например: спадане на кръвно налягане, намаляване обема на циркулиращата кръв и др. Попаднал в циркулацията ренинът въздейства върху ангиотензиногена (от черния дроб) и го превръща в ангиотензин I. Ангиотензин I под действие на ангиотензин конвертиращия ензим (от белия дроб) се превръща в ангиотензин II, който има мощен съдосвиващ ефект и стимулира отделянето на алдостерон от надбъбречната жлеза. Алдостеронът от своя страна предизвиква задръжка на натрий и вода в организма и активно отделяне на калий в урината. В резултат на задръжката на натрий и вода циркулиращия кръвен обем се възстановява и кръвното налягане се покачва.

Изследването на ренин се провежда, за да се открие причината за високо кръвно налягане, особено, ако нивата на калий в кръвта са ниски.

hormones/renin.txt · Последна промяна: 2012/11/02 10:25 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki