Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


hormones:tsh

TSH(Тиреотропен Хормон)

LOINC 14297-6
Кратко наименованиеTSH, ТТХ
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Тиреотропен Хормон серум или плазма
Мерни единици mIU/L
Методика Имунохимичен, ECLIA
Други имена TSH, ТТХ, Тиреотропен Хормон, Тиреотропин
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно преди прием на медикаменти или кофеин
Възраст Референтни стойности
0 до 7 дни 0,7 - 15,0
от 7 дни до 4 месеца 0,72 - 11,0
от 4 месеца до 1 година 0,73 - 8,3
от 1 година до 12 години 0,65 - 6,0
от 12 години до 20 години 0,5 - 4,3
след 20 години 0,3 - 4,2

Информация за пациенти

Същност на изследването

Тиреотропният хормон (ТТХ, TSH) е гликопротеин, секретиран от клетки в предния дял на хипофизата. Биологичното действие на ТТХ е насочено към щитовидната жлеза, където той има морфологичен ефект (увеличение на масата на жлезата, дебита на кръвообращението и др.), функционален ефект (повлиява всички фази на синтез на щитовидните хормони като стимулира повишението им) и метаболитен ефект на ниво на тироидната клетка (усилва кислородната консумация, повишава използваемостта на глюкозата и т.н.).

Секрецията на ТТХ се регулира от 2 фактора: TRH (ТРХ, тиреотропен рилизинг/освобождаващ хормон) и тиреоидните (щитовидните) хормони: Трийодтиронин (Т3), Тироксин (Тетрайодтиронин, Т4). TRH се отделя от хипоталамуса и стимулира секрецията на ТТХ от хипофизата. Тиреоидни хормони - дори незначителните промени в нивата на свободните, т.е. несвързани с белтъци тиреоидни хормони в границите на нормата оказват влияние върху секрецията на ТТХ чрез механизма на обратната връзка (повишението в нивата на свободните тиреоидни хормони: fТ3,fТ4 - води до подтискане секрецията на ТТХ и обратно понижението в нивата на тироидните хормони стимулира секрецията на ТТХ).

Защо и кога се изследва?

ТТХ (TSH) e ценен показател за бърза оценка на функцията на щитовидната жлеза. Промените в нивата на ТТХ (TSH) могат да бъдат в посока: повишение (по-често) или понижение.

 • ТТХ в референтен интервал с голяма вероятност изключва нарушение във функцията на жлезата;
 • ТТХ в над горната референтна граница насочва към понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм). Вроденият хипотиреоидизъм се скринира при всички новородени в родилните домове чрез изследване на на ТТХ. Придобитият хипотиреоидизъм, най-често се дължи на автоимунно заболяване (тиреоидит на Хашимото). Симптоми насочващи към това състояние са: отслабване на психическата и физическа дееспособност, повишена чувствителност към студ, суха и студена кожа, суха и чуплива коса, запек, груб и дрезгав глас, евентуално наддаване на тегло, менструални нарушения и инфертилитет и др. Хипотиреоидизмът при възрастни хора, протича често с много оскъдна симптоматика. Това изисква при непонасяне на студ, бавни движения и мисловен процес при възрастни хора, да се мисли за заболяването.
 • ТТХ в под долната референтна граница насочва към повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм). Най-често в резултат на Базедова болест (имуногенен хипертиреоидизъм) или възел със свръхпродукция на щитовидни хормони (автономен процес). Симптоми насочващи към това състояние са: гуша (70-90% от пациентите), дребен тремор (треперене) на ръцете, повишена нервност, безсъние, загуба на тегло (въпреки чувството на глад), сърцебиене, топла и влажна кожа, непоносимост към топлина, потене, косопад, увеличен брой дефекации, слабост на бедрената мускулатура, менструални нарушения и инфертилитет и др. Хипертиреоидизмът при възрастни хора, протича често с много оскъдна симптоматика, нерядко интерпретирана прогрешно като например „Туморна кахексия“ . Това изисква при загуба на тегло, отпадналост, „старческа депресия“, сърдечна недостатъчност, неповлияваща се от лечение, ритъмни нарушения при възрастни хора, да се мисли за заболяването.

ТТХ e ценен показател за проследяване на ефекта от провеждана терапия при заболяванията на щитовидната жлеза.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе.

При прием на хормони на щитовидната жлеза като заместителна терапия, се препоръчва кръвната проба да се вземе, преди приема на дневната доза от медикамента. Трябва да информирате Вашия лекар, ако през последните 4-6 седмици сте провеждали изследвания, при които са били използвани радиоактивни вещества или контрастни вещества, съдържащи йод, тъй като тези субстанции биха повлияли резултатите на TSH.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

 • повишение - при понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм);
 • понижение - при повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм);

За оценка функцията на щитовидната жлеза (диференциране на субклиничните от изявените хипо- и хипертиреоидизъм) се изискват допълнително изследване на Хормони на щитовидната жлеза FT3 / FT4. За изясняване естеството на патологичния процес се изследват допълнително антитела: ТАТ, ТРО (МАТ), TSH рецепторни антитела.

Често задавани въпроси

Трябва ли да изследвам TSH, ако нямам никакви оплаквания?

Въпреки че липсва единно становище относно масовия скрининг за придобит хипотиреоидизъм, съществуват аргументи в подкрепа на активното му търсене в определени групи с повишен риск:

 • при автоимунно заболяване, напр. захарен диабет тип 1;
 • при пернициозна анемия;
 • при родственици от първа линия с автоимунно тиреоидно заболяване;
 • анамнеза за радиационно въздействие в областта на щитовидната жлеза, включително и радиойодлечение по повод хипертиреоидизъм, както и лъчелечение на главата или шията по повод злокачествено заболяване;
 • данни за тиреоидно заболяване в миналото или хирургия на щитовидната жлеза;
 • при патологична находка от изследване на щитовидната жлеза (физикално, ехографско или др.);
 • при психично заболяване;
 • терапия с литий или амиодарон;
 • при пациенти със следните заболявания или находки: надбъбречна недостатъчност, алопеция, неуточнена анемия, неуточнена сърдечна аритмия, промени в качествата на кожата, застойна сърдечна недостатъчност, констипация, деменция, ЗД тип 1, хиперхолестеролемия, артериална хипертония, отпадналост, слабост, миопатия, удължен QT-интервал, витилиго, наддаване на тегло, анамнеза за репродуктивни проблеми, аборти или преждевременни раждания;

Влияе ли бременността върху щитовидната жлеза?

Бременността води до промени във функцията на щитовидната жлеза. Обемът ú нараства с ~10% при оптимален прием на йод и с ~20-40% при йоден недоимък. Нормалните промени във функцията на жлезата започват още в най-ранна бременност под въздействие на нарастващите нива на човешкия хорионгонадотропин (hCG), отделян от плацентата. Този хормон е подобен по структурата си на естествения стимулатор на жлезата: хипофизният тиреотропен хормон (ТТХ, TSH) и директно я стимулира. В резултат на това, общата продукция на хормоните на щитовидната жлеза: Т4 и Т3 нараства с ~20-50%. Заедно с това, нараства и дневната нужда от йод с ~50%. Нивата на TSH нормално намаляват, поради действащия регулаторен механизъм между щитовидната жлеза и хипофизата. Нивата на основния транспортен белтък за тиреоидните хормони (тироксин-свързващия глобулин, TBG) нарастват през 6-8 г.с. и остават високи до раждането.

Могат ли да се отключат заболявания на щитовидната жлеза, за пръв път по време на бременност?

Бременността е състояние с повишени изисквания към щитовидната жлеза. То може да доведе до отклонения във функцията ѝ както по време на бременността, така и непосредствено след раждането. Това се наблюдава при жени с ограничен тиреоиден резерв, респ. неизявени до момента заболявания, както и при недостатъчен прием на йод.

Възможно ли е бременността да повлияе благоприятно някои от заболяванията на щитовидната жлеза?

Заболяванията на щитовидната жлеза не се подобряват по време на бремеността. Нещо повече много важно е жените с такива заболявания да знаят, че е необходимо със съответно лечение жлезата да е нормализирала напълно функцията си, преди дори да планират бременност. Защото, от една страна, отклоненията във функцията на жлезата са една от причините за трудности при забременяването, а от друга, могат да се отразят на протичането на бременността и развитието на плода.

Информация за лекари

За повече информация при бременност вижте тук:pregnancy_thyroid.doc

Информация за партьори

Изследването се прави ежедневно, включително в неделя. ~~socialite~~

hormones/tsh.txt · Последна промяна: 2017/09/27 15:25 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki