Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunohematology:blgroup

Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh D антиген

LOINC 883-9
LOINC 10331-7
LOINC 844-1
LOINC 856-5
Кратко наименование Определяне на кръвна група
Пълно наименование на тестаОпределяне на кръвна група от системата АВО и Rh D антиген върху eритроцити; Определяне на подгрупите А1 и А2 на А антигена
Мерни единици Степен на аглутинация при наличие
Методика Колонноаглутинационна техника
Други имена ABO group [Type] in Blood and Rh [Type] in Blood ; A1 Ag [Presence] on Red Blood Cells; A2 Ag [Presence] on Red Blood Cells
Материал Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Задължително ЕГН и трите имена на пациента
Референтни стойности Няма

Информация за пациенти

През 1900 г. K. Landsteiner за първи път описва серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ. Системата АВО и RhD антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката и плода.

Същност на изследването

Използваният метод се базира на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се в еритроцитната мембрана. Еритроцитите притежаващи А-антиген могат допълнително да се изследват по отношение на подгрупите А1 и А2. Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група А, В, АВ и О. Rh(D) принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен.

Защо и кога се изследва?

Определяне на кръвна група по „медицински индикации“ се извършва при:

  • Пациенти, на които им предстои оперативна интервенция;
  • На всички бременни жени и техните съпрузи;
  • Пренатална и постнатална диагностика на Хемолитична болест на новороденото при АВО и Rh несъвместимост между майката и плода;
  • Болни с изразен анемичен синдром, нуждаещи се от кръвопреливане;
  • При остра кръвозагуба в условията на спешност;
  • Други състояния, налагащи подбор на кръв за хемотрансфузия;

В лаборатория Цибалаб може да се поръча изработване на кръвна група без медицински показания.

Условия за вземане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin. Eпруветката с антикоагулант K2EDTA или Li-хепарин (пълна кръв) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа. Условия за вземане: През целия ден. Задължително ЕГН и трите имена на пациента. Забележка: Резултат в същия работен ден след 18ч. (без събота и неделя)

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Слаби типове на А и В групите са описани като унаследено състояние. При някои заболявания е възможно отслабване в експресията (проявата) на А антигена, което може да да затрудни кръвногруповото типизиране.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група А, В, АВ и О. Rh(D) принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен.

Резултат съгласно LOING: LL2972-9 ABORh / ABO and Rh Grouping

ANSWER LIST (LL2972-9)

EXAMPLE ANSWER LIST (LL2972-9)

immunohematology/blgroup.txt · Последна промяна: 2017/03/14 09:11 от galya

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki