Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:anti_znt8

Изследване на антитела срещу Цинков Транспортер 8 ( anti ZnT8 )

Изследване на антитела срещу Цинков Транспортер 8 ( anti ZnT8 ) при диагностиката на захарен диабет тип 1, се прилага заедно с утвърдените имунологични маркери – антиинсулинови антитела (IAA), антитела към декарбоксилазата на глутаминовата киселина (anti GAD65) и антитела към тирозин фосфатаза (anti IA-2). Част от пациентите със захарен диабет с инсулинов дефицит остават антитяло-негативни за използваните досега антитела, което създава диагностични, а оттам и терапевтични проблеми. Това налага използването на нов маркер – антитяло към Цинков Транспортер 8 (ZnT8), който представлява специфична за β-клетката структура и съответно автоантиген.

Цинкът играе важна роля във функционирането на бета-клетката, като участва в процесите на складиране, секреция и отчасти в действието на инсулина. Цинков Транспортер 8 е разположен в мембраната на секреторните гранули в β-клетката и осигурява транспорта на цинковите йони. Състои се от 369 аминокиселини и се кодира от ген, намиращ се в 8-ма хромозома. Натрупаните до момента данни отреждат значима роля на антителата към ZnT8 в диагнозата и предикцията на захарен диабет тип 1. Антителата към ZnT8 се установяват се при 50-60% от изследваните пациенти, като се нареждат след GAD 65 от 55 до 85% и преди IA 2.

Изследването на класическата комбинация GAD 65 + IA 2 води до идентифициране на 80% от случите на захарен диабет тип 1. Използването на ZnT8 вместо IA 2 като втори имунологичен маркер идентифицира по-висок процент от случаите – 88% , а комбинацията от трите антитела диагностицира 92% от случаите на захарен диабет тип 1. Възможно е намирането само на антитела срещу Цинков Транспортер 8 (anti ZnT8).

Появата на антитела срещу Цинков Транспортер 8 ( anti ZnT8 ) може да предшества появата на болеста с години.

immunology/anti_znt8.txt · Последна промяна: 2019/04/19 14:53 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki