Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:ccp

Анти - ССР (антитела срущу цикличен цитрунилиран пептид)

Какво значи цикличен цитрунилиран пептид и анти-ССР?

Цитрулинирането представлява ензимно превръщане на протеини, съдържащи аргининови остатъци, в циклични цитрулинови пептиди под въздействие на ензима пептидил-аргинин дезаминаза. Цитрулинирани пептиди се установяват в синовията на пациенти с ревматоиден артрит и не се срещат при здрави индивиди. Ензимът причинява локално цитрулиниране на синовиалните протеини: фибрин, филагрин, виментин и други. Тези процеси корелират с наличието на анти - ССР автоантитела в кръвта, които са предимно от клас IgG и са резултат от нарушен толеранс към променените автоантигенени.

Какво е клиничното им значение?

  • Диагностичната чуствителност за диагнозата ревматоиден артрит на анти-ССР е 70 % и превъзхожда тази на Ревматоидния фактор (60%), а диагностичната им специфичност е над 85 %. Ревматоидният фактор притежава около 55% специфичност тъй като се позитивира и при други автоимунни и инфекциозни заболявания, както и при 3-5% от здравото население. Поради това, анти-ССР теста е диференциално диагностичен маркер, който позволява ранно и навременно отдиференциране на ревманоидния артрит от други системни заболявания на съединителната тъкан, псориатричен артрит, реактивни артрити, болест на Бехтерев, ревматизъм, остеоартроза, подагра, сателитни артропатии при възпалителни заболявания, напр НСV инфекция.
  • Анти-ССР антителата могат да бъдат открити в серума на пациентите с ревматоиден артрит (РА) от 6 до12 и повече месеца преди разгръщането на клиничната картина и затова те са един много добър маркер за ранна диагноза на РА.
  • Установени в ранните фази на ревматоидния артрит наличието на високи серумни нива на анти-ССР антитела прогнозира развитието на ерозивната болест и рентгенологичната прогресия на заболяването (прогностичен маркер).
  • При разгърната клинична картина персистирането на високи нива е белег за развитие на по-тежки структурни ставни промени, както и недостатъчен терапевтичен отговор.
immunology/ccp.txt · Последна промяна: 2012/11/07 10:18 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki