Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:crp

CRP

LOINC 11039-5
Кратко наименование CRP
Пълно наименование на теста C-реактивен протеин
Мерни единици mg/L
Методика Имунотурбидиметричен метод
Материал венозна кръв, серум
Условия за транспорт и стабилност отделеният серум се съхранява и транспортира до 24ч. при 2 до 8С
Условия за пробовземане сутрин до 10ч. на гладно
Референтни стойности под 5mg/L

Същност на изследването

CRP е индивидуален белтък, който участва в неспецифичната защита срещу инфекциозни организми и остатъчни продукти от клетки. Повишава се в отговор на възпалителни процеси. Стойностите на CRP, които се измерват с по- високочувствителни методи(hsCRP) са индикатор за кардиоваскуларен риск.

Защо и кога се изследва?

CRP е един от най-силните острофазови реактанти, чиято концентрация може да се увеличи до 1000 пъти след остър миокарден инфаркт, стрес, травма, инфекции, възпаление, операции или неопластични процеси. CRP се използва за оценка на активността на възпалителни заболявания(ревматоиден артрит); за откриване на съпътстващи инфекции при системен лупус(SLE), левкемии, след операции; отхвърляне на бъбречен трансплантант; неонатална септицемия и менингит и др. Важно е да се отбележи, че CRP е много динамичен показател, възможно е да се увеличи или намали в пъти за няколко дни.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна кръв(серум) сутрин до 10ч., на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

При здрави концентрацията на CRP е под 0.5mg/L. Резултати над 5-10mg/L предполагат инфекция или възпалителен процес. Като цяло по-високи стойности се наблюдават при бактериални, в сравнение с вирусни инфекции. Въпреки това CRP над 100mg/L може да се измери при неусложнен грип или инфекциозна мононуклеоза. Необходимо е стойностите да се интерпретират съвместно с наличната клинична информация т.к повишаването на CRP е неспецифично.

Информация за лекари

Аналитичен принцип в Цибалаб ЕООД: Имунотурбидиметрия на латексов принцип на автоматичен анализатор. Човешки CRP аглутинира с латексови частици, натоварени с моноклонални анти-CRP антитела. Образуваните комплекси се отчитат турбидиметрично.

immunology/crp.txt · Последна промяна: 2016/03/14 14:45 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki