Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:lkm1

LKM -1 антитела (анти-чернодробно/бъбречни микрозомални антитела)

Те са насочени и свързват т.нар. чернодроно/бъбречен микрозомални антигени, които се оказаха цитохром Р450. Това е голяма фамилия ензими, характеризирани с наличието на haem пигмент. Установени са 3 вида анти-LKM автоантитела: LKM-1, LKM-2 и LKM-3, насочени срещу антигени с различни ензимни функции, свързани главно с детоксификацията на различни природни химикали.

Клинично значение

LKM-1 антителата се установяват в 80 – 95 % от болите с автоимунен хепатит тип 2, хепатит С (~7%), както и при хепатит, асоцииран с автоимунна полигландуларна болест тип I.

Останалите видове LKM антитела е срещат много по-рядко при същите заболявания.

immunology/lkm1.txt · Последна промяна: 2012/11/07 10:46 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki