Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:transferin

Трансферин (Transferrin)

Същност на изследването

Трансферинът е транспортен протеин за желязото в кръвта. Синтезира се в черния дроб. Количествата на трансферина в кръвта зависи от функцията на черния дроб и хранителния статус на човека. При нормални условия, неговите свързващи места обикновено са една трета наситени с желязо и две трети от капацитета му остава в резерв.

Количеството на трансферина отразява общия (тотален) желязосвързващ капацитет (ТЖСК, TIBC).

  • TIBC измерва общото желязо, което може да се свърже с трансферин в кръвта и индиректно дава представа за количеството на Tf.
  • Свободния ЖСК (UIBC) определя резервния капацитет на трансферина, т.е. частта, която не е наситена с желязо. UIBC = TIBC – концентрацията на серумно желязо
  • Трансферинът може да бъде измерен и директно като белтък.

Изследването на трансферин, TIBC и UIBC дават възможност да се оцени способността на кръвта да свързва и транспортира желязо и са отражение на железните депа.

Защо се изследва?

За наблюдаване функцията на черния дроб. За оценка на хранителния статус на дадено лице. За да се оцени транспортния капацитет за желязо в кръвта.

Кога се изследва?

Когато лекуващия лекар предполага отклонение от нормалните стойности на желязо в организма – най-често при желязонедоимъчни състояния. При хронични чернодробни заболявания. При подозрение за хипо- или атрансферинемия. Условия за взeмане на материал, подготовка и манипулация Взема се венозна кръв. Сутрин до 10:00ч. на гладно. Изисква се информация за прием на медикаменти, съдържащи мед и желязо.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Високи TIBC, UIBC и трансферин обикновено показват недостиг на желязо, но се увеличават също по време на бременност и при употребата на перорални контрацептиви.

Ниски TIBC, UIBC и трансферин може да има при:

  • хемохроматоза;
  • някои видове анемия с натрупване на желязо;
  • недохранване;
  • възпаление - може да се понижи по време на възпалителен процес (“отрицателен реактант на остра фаза“);
  • чернодробно заболяване;
  • нефротичен синдром или бъбречно заболяване, което причинява загуба на протеин в урината;
  • наследствена атрансферинемия

Често задавани въпроси

Каква е разликата между измерване на трансферин и ТЖСК? ТЖСК измерва общото количество желязо, което може да се свърже с транспортния белтък трансферин в кръвта и е индиректен показател за наличието на трансферин. Тестовете за трансферин директно определят количеството му като протеин.

Информация за лекари

Как се изчислява сатурация на трансферин? сатурация на трансферин (%) = (серумно ниво на желязо х 100%) / TIBC

Информация за партьори

Състояние Серумно желязо TIBC/Transferrin UIBC %Transferrin Saturation Ferritin
Железен дефицит Low High High Low Low
Хемохроматоза High Low Low High High
Хронично заболяване Low Low Low/Normal Low Normal/High
Хемолитична анемия High Normal/Low Low/Normal High High
Сидеробластна анемия Normal/High Normal/Low Low/Normal High High
Отравяне с желязо High Normal Low High Normal
immunology/transferin.txt · Последна промяна: 2016/03/30 14:57 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki