Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:tspot_covid

T-SPOT - Covid 19

LOINC
Кратко наименованиеT-spot Covid 19
Пълно наименование на тестаT-spot Covid 19
Мерни единици IU/mL
Методика
Други имена няма
Материал Li-HEP (LH)
Условия за транспорт и стабилност на стайна температура (до 20°С).
Условия за пробовземане Кръвта се взема в епруветки с литиев хепарин, които се предоставят от лабораторията. Необходимото количество при възрастни и деца над 10 години е 1 епруветка от 6 мл или 2 епруветки от 4 мл.; при деца от 0-9 години − 1 епруветка от 4 мл.
Референтни стойности

Информация за пациенти

Същност на изследването

Т-SPOT.COVID е лабораторен тест за откриване на кръвни клетки (Т-ефекторни лимфоцити), отговарящи на стимулация с антигени на Коронавирус. Тестът се базира на ELISPOT метода, който може да установи една/60 000 от търсените кръвни клетки. Тестът T-SPOT.COVID е in vitro диагностичен тест, предназначен за използване при откриване на Т-клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2. Тестът използва технологията T-SPOT, с оптимизиран антигенен микс, базиран на SARS-CoV-2 структурни протеини, шип и нуклеокапсид (S и N).

Следователно е малко вероятно те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2 или не е постигнат желания ефект от ваксиниране.

Принцип и метод на изследването

Мононуклеарните клетки в периферната кръв (PBMCs) се отделят от пробата с цялата кръв, промиват се, с оглед да бъдат отстранени източниците на възможни грешки. След това мононуклеарните клетки се изброяват за да се използва стандартизиран брой клетки. Това гарантира, че дори при пациенти с нисък брой Т-клетки (имунокомпрометирани и имуносупресирани), в пробата ще има достатъчен брой клетки. Мононуклеарните клетки от периферна кръв се инкубират с антигените - шип и нуклеокапсид, за да се стимулират всички налични чувствителни T-клетки. Секретираният цитокин се улавя от специфични антитела. Добавя се второ антитяло, конюгирано с алкална фосфатаза и насочено към различен епитоп на цитокиновата молекула. То се свързва с цитокина, захванат към мембранната повърхност. Останалият несвързан конюгат се отстранява чрез измиване. Добавя се разтворим субстрат към всяка ямка, в резултат на което се формира „спот” от неразтворима утайка. Всеки „спот” представлява отпечатък на една цитокин-секретираща Т-клетка.Оценката на броя на получените „спотове” дава информация за наличието на чувствителни към SARS-CoV-2 ефекторни Т-клетки в периферната кръв. Резултатите на T-SPOT.COVID се тълкуват като се извади броят на спотовете в ямката на Нулевата контрола от броя на спотовете във всеки един от двата антигена (S и N): Тестът е Реактивен (Reactive), ако броя на спотовете в един от двата панела минус броя на спотовете в отрицателната контрола е по-голям или равен на 8. Резултат “Реактивен” от теста означава, че пациентът има Т-клетки, които реагират на специфичните за SARS-CoV-2 пептиди. Изключително вероятно е те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2 или пациентът да е ваксиниран. При ваксинирани пациенти позитивен отговор се очаква само при антиген S - шип. Тестът е Не-реактивен (Non-Reactive), ако броят на спотовете и в двата панела минус броя на спотовете в отрицателната контрола е по-малък или равен на 4. Резултат “Не реактивен” означава, че пациентът няма Т клетки, които реагират на специфичните за SARS-CoV-2 пептиди. Следователно е малко вероятно те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2 или не е постигнат желания ефект от ваксиниране.

Информационно съдържание и клинично значение

Вече е известно, че разумната оценка за чувствителността на молекулярните тестове за диагностика на SARS-CoV-2 е приблизително 70%. Фалшиво негативни PCR резултати често са срещани при остра болест на COVID-19. Освен това молекулярните тестове не могат да идентифицират пациенти, които са били заразени, но оттогава са изчистили вируса . Разработени са множество серологични тестове за откриване на антитела в кръвта или кръвни продукти на лица, които преди това са били заразени с SARS-CoV-2. Тези тестове предоставят ценно информация за разпространението на вируса сред общата популация. Проучванията показват, че адаптивният имунен отговор обикновено се генерира в рамките на 2 седмици от инфекцията със SARS-CoV-2. Редица проучвания обаче показват, че не винаги могат да бъдат открити антитела или може да бъдат открити по-късно. Ниски нива на специфични за SARS-CoV-2 антитела са често наблюдавани при лица, страдащи от леко или асимптоматично заболяване COVID. Има и доказателства за това, че при някои индивиди антителата намаляват значително след инфекция и дори с по-бързи темпове, отколкото е било наблюдавано за MERS и SARS-CoV-1 инфекциите. За разлика от това, някои публикации показват, че Т-клетъчния отговор на човешки коронавируси, включително SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 може да бъде здрав и дълготраен. Някои проучвания показват, че SARS-CoV-2 специфичен имунитет на Т-клетките се поддържа 6-9 месеца след първична инфекция, което показва, че Т-клетъчния отговор може да надживее преходните антитела при инфекция с SARS-CoV-2. Тези констатации, заедно с проучвания, които демонстрират важната роля за Т клетките за вирусното натоварване и възстановяване от SARS-CoV-2, предполагат, че медиираният от клетките имунитет е важен аспект на имунния отговор към SARS-CoV-2 инфекция.

Предимства на теста

  • Чувствителността на T-SPOT.COVID теста е изчислена като 98.0% (включително и при имунокомпрометирани групи)
  • Специфичността на T-SPOT.COIVID теста е изчислена на 100%.
  • Може да се използва и при пациенти с нисък брой Т-клетки.

Защо и кога се изследва?

Той е предназначен за употреба като средство за диагностициране на клетъчния имунен отговор срещу структури на Коронавируса, което позволява да се разграничи реакция на ваксинен или имунитет след преболедуване. Това става чрез разделно отчитане на реакцията срещу нуклеокапсидния ( само при боледували ) или шипчестия ( Spike, има го и при ваксините ). Чрез теста T-SPOT.COVID се търсят реактивни специфични ефекторни Т-клетки към Nucleocapsid и/или Spike антигени на SARS CoV-2. Изследването в МДЛ „Цибалаб“ се извършва от специалист, сертифициран от производителя на теста (Oxford Immunotec).

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се пълна кръв - 2 епруветки с Li-HEP (LH). Епруветките се изпълват в пълният си обем - 4 ml и не се отварят. Размесват се 8-10 пъти. Транспортират се на стайна температура (до 20°С). Условия за вземане: Кръв се взима до четвъртък до 12ч. Няма изискване за хранене и приемане на медикаменти.

Забележка: Кръв взета до вторник до 12ч. Готов резултат за сряда след 18ч. Кръв взета до четвъртък до 12ч.Готов резултат за петък след 18ч. (Проби извън София град се взимат в понеделник - резултат за сряда и в сряда - резултат за петък)

immunology/tspot_covid.txt · Последна промяна: 2021/06/22 11:11 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki