Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:tspot_tb

T-SPOT.TB (Туберкулоза)

LOINC 74281-7
Кратко наименованиеT-SPOT.TB
Пълно наименование на тестаT-SPOT.TB (Туберкулоза)
Мерни единици ….
Методика ензимно-свързана имуноспот (ELISPOT) методология
Други имена T-SPOT.TB (Туберкулоза)
Материал Венозна кръв. Пълна кръв - 2 епруветки с Li-HEP (LH). Епруветките се изпълват в пълният си обем - 4 ml и не се отварят. Размесват се 8-10 пъти.
Условия за транспорт и стабилност Транспортират се на стайна температура (до 20°С).
Условия за пробовземане Няма
Референтни стойности положителен/отрицателен/неопределен

Информация за пациенти

Същност на изследването

T-SPOT. TB тестът е имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза, използващ ензимно-свързана имуноспот (ELISPOT) методология за изброяване на Т-клетките, чувствителни към Mycobacterium tuberculosis (MTB), чрез улавяне на интерферон-гама в близост до Т-клетките, от които е секретиран

Тестът открива активирани Т-ефекторни лимфоцити, отговарящи на стимулация с антигените ESAT-6 и CFP10, специфични за Mycobacterium tuberculosis, което определя високия процент специфичност и чувствителност (>95%), както и липсата на кръстосана реакция при ваксинирани с BCG лица или с нетуберкулозни бактерии. Имунният отговор към инфекцията с M. tuberculosis се медиира предимно чрез активиране на Т-клетките. Като част от този отговор, Т- клетките, които са чувствителни към MTB антигените и активираните ефекторни Т- клетки CD4+ и CD8+, произвеждат гама-интерферон, когато са стимулирани от тези антигени.

Тестът T-SPOT.TB е единствения IGRA тест, одобрен от FDA за деца над 2 години.

Тестът е надежден не само за здравите, но и за тези лица, които имат медицински проблеми като диабет, приемат кортикостероиди, имат ревматологични, стомашно-чревни, дерматологични проблеми, бъбречни проблеми, ХИВ и всяка друга медицинска диагноза, свързана с подтисната имунна система.

Защо и кога се изследва?

Тестът T-SPOT.TB е с изключително висока чувствителност и специфичност > 95%, което го прави приложим и при имунокомпрометирани пациенти:

 • Лица, които получават имуносупресивна и биологична терапия
 • Лица, които наскоро са били заразени с MTB (в рамките на последните 2 години)
 • Лица с анамнеза за нелекувана или недостатъчно ефективно лекувана активна туберкулоза
 • Хора, живеещи с хематологични и неопластични заболявания (левкемия, лимфом или рак на главата, шията или белия дроб, др.)
 • Лица, претърпели гастректомия или тънкочревен байпас
 • Пациенти с диабет
 • Трансплантирани пациенти (солидни органи и стволови клетки).
 • Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, на хемодиализа.
 • ХИВ пациенти
 • Лица, които тежат по-малко от 90% от идеалното си телесно тегло
 • Лица, които пушат цигари или злоупотребяват с наркотици или алкохол
 • Популации, дефинирани на местно ниво като такива с повишена честота на активно заболяване от туберкулоза, вероятно включително популации с недостатъчно медицинско обслужване или с ниски доходи

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Венозна кръв. Пълна кръв - 2 епруветки с Li-HEP (LH). Епруветките се изпълват в пълният си обем - 4 ml и не се отварят. Размесват се 8-10 пъти. Транспортират се на стайна температура (до 20°С).

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

immunology/tspot_tb.txt · Последна промяна: 2024/01/29 13:00 от gancheva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki