Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


lekarstvfeno_monitorirane:folat_eritrociti

Фолат в еритроцити

LOINC 14731-4
Кратко наименованиеФолат в еритроцити
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Фолат в еритроцити
Мерни единици
Методика
Други имена Фолат в еритроцити
Материал Вакутейнер с антикоагулант K2EDTA
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности 945.0 - 3100.0

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

lekarstvfeno_monitorirane/folat_eritrociti.txt · Последна промяна: 2022/04/14 11:54 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki