Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


lekarstvfeno_monitorirane:vitb6

Витамин В6

LOINC 74442-5
Кратко наименованиеВитамин В6
Пълно наименование на тестаВитамин B6 ( Vit. B6 )
Мерни единици nmol/l
Методика Ultra HPLC with quadrupole mass detection (LC-MS/MS)
Други имена Витамин B6 ( Vit. B6 )
Материал EDTA
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности 35.00 - 110.00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Пиридоксин (витамин B6) е комплекс от шест форми: пиридоксал, пиридоксол, пиридоксамин (пиридоксин) и техните 5'-фосфатни естери. Поради ролята си на кофактор в редица ензимни реакции, пиридоксал фосфатът (PLP) е определен като биологично активната форма на витамин B6. Витамин В6 е важен за синтеза на хема и функционира като коензим в метаболизма на аминокиселините и гликогенолизата. Дефицитът на витамин B6 е свързан със симптоми на раздразнителност, слабост, депресия, замаяност, периферна невропатия и гърчове. При деца недостига се характеризират с диария, анемия и гърчове. Витамин В6 е повсеместно разпространен. Витамин B6 е три свързани съединения: пиридоксин, срещащ се главно в растенията; и пиридоксал и пиридоксамин, които присъстват в животински продукти. Основните хранителни източници на витамин B6 са месо, птици, риба, картофи и зеленчуци; млечните продукти и зърнените храни допринасят по-малко. Лесно абсорбиран от чревния тракт, витамин В6 се екскретира в урината под формата на метаболити.

Защо и кога се изследва?

Дефицитът на витамин В6 рядко се проявява сам; по-често се наблюдава при пациенти с дефицит на няколко витамина В. Особено изложени на риск от дефицит са пациенти с уремия, чернодробно заболяване, синдроми на абсорбция, злокачествени заболявания или хроничен алкохолизъм. Високият прием на протеини повишава нуждите от витамин В6.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

  • Взема се пълна кръв с EDTA, (лилава капачка). Ако пациентът има ПКК, СУЕ или друг вид анализ от К2 EDTA, за анализа на витамините се взема отделна епруветка.
  • Епруветката се завива в непрозрачно фолио (хартия, кутия или др.), пробата е фоточувствителна!
  • Епруветката с цялостна кръв се замразява! Анализът се извършва в хемолизат, а не в плазма!
  • Сутрин на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Дефицитът е свързан с хиперхомоцистинемия. Витамин B6 има ниска токсичност поради своята водоразтворима природа; въпреки това изключително високите дози могат да причинят периферна невропатия. RDA на витамин B6 е 1,3–1,7 mg/ден за възрастни мъже и 1,3–1,5 mg/ден за възрастни жени, в зависимост от възрастта

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

lekarstvfeno_monitorirane/vitb6.txt · Последна промяна: 2023/01/24 08:41 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki