Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


micro:pneumo

Бактериални пневмонии панел

ТОЗИ ТЕСТ ВЕЧЕ НЕ СЕ РАБОТИ!

Информация за пациенти

Същност на изследването

Теста е предназначен за бързо откриване на 9 бактериални причинители на инфекции на горните дихателни пътища, посредством мултиплексен PCR. Предназначен е за спешна диагностика на често срещани причинители на бактериални и атипични пневмонии и инфекции. Поради факта, че резултата от теста се получава за около 8 часа, е подходящ за изследване преди началото на антибиотична терапия. Изследваните причинители са:

  • S.pneumoniae
  • H.influenzae
  • H.influenzae Typ B
  • M.catarrhalis
  • Chlamydophila Pneumoniae
  • Mycoplasma Pneumoniae
  • L.pneumoniae
  • Bordetella pertussis
  • Bordetella parapertussis

Защо и кога се изследва?

Теста се прилага при съмнения за заболяване предизвикано от бактериален характер или нетипична пневмония, при рентгенова находка, която е съмнителна за пневмония, при състояния с повишена температура за повече от два дни и др.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Теста е предназначен за диагностика на назофарингеален секрет, бронхоалвеоларен лаваж или храчка.

  • Как се взима секрета

Гърления секрет се взима като се натиска основата на езика със стерилен инструмент. Натрива се добре тампона, не прекалено силно, сливиците, задната стена на фаринкса, възпалените язвички или гнойните участъци. Транспортира се до 4 часа от вземане на пробата. Може да се вземе секрет и през деня.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Наличието на някои от изследваните причинители може да се тълкува единствено и само в контекста на цялостното състояние на пациента. Някои от посочените причинители, може да се открие при здрави хора, като носителство.

Често задавани въпроси

Наличието на някои от изследваните причинители, не изключва необходимостта от изследване и за друга бактериална флора, което налага извършване и на други лабораторни и образни изследвания.

Информация за лекари

Ако се налага да се изследва бронхиалн лаваж е важно да се донесе в лабораторията бързо, поради факта че е задължително да се изследва и за микробна флора.

Информация за партьори

Най-добри резултати от изследването се получават, когато за гърлен секрет се използва течна (Амиес) транспортна среда и щифт с „вилозна“ повърхност за обтриване на гърлото. Храчка или бронхиален лаваж задължително трябва да се транспортират в Z епруветка (без добавени консерванти или други в-ва).

micro/pneumo.txt · Последна промяна: 2020/05/18 11:04 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki