Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


osteroporoza:bcl

Β-Cross Laps (β-СТх)

Β-Cross Laps (β-СТх) - маркер за костно разграждане.

Повече от 90% от органичния костен матрикс е съставен от колаген от тип І, синтезиран в костта. Този матрикс е подложен на един непрекъснат и добре регулиран процес на изграждане (формиране) и разграждане (резорбция). По време на нормалния костен метаболизъм, зрелия колаген тип I се разгражда, малки фрагменти от него постъпват в кръвта и се излъчват през бъбрека.

При физиологично или патологично усилена костна резорбция (в напреднала възраст или в резултат на остеопороза), колаген тип I се разгражда по-интензивно и съответно на това нарастват нивата на колагеновите фрагменти в кръвта. Измерването на тези фрагменти е маркер за костна резорбция, т.е. маркер за оценка активността на остеокластите.

От особено значение е определянето на фрагментите на колаген тип I: бета изомеризирани C- терминални телопептиди (β-СТх), които са високо специфични за разграждане на колаген тип I главно в костите.

Високи концентрации на β-СТх се откриват в серума на пациенти с повишена костна резорбция. Стойностите се нормализират след провеждане на антирезорбтивна терапия.

Изследването на C- терминални телопептиди (β-СТх) се препоръчва за проследяване ефекта от провежданата антирезорбтивна терапия (бифосфонати или хормоналнозаместителна терапия) при остеопороза или други костни заболявания. Като индуцираната от провежданата терапия промяна в костните маркери се демонстрира само след няколко седмици.

osteroporoza/bcl.txt · Последна промяна: 2012/11/02 14:54 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki