Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


osteroporoza:n

N-mid Osteocalcin

LOINC 2697-1
Кратко наименование N-mid Osteocalcin
Пълно наименование на тестаОстекалцин в серум
Мерни единици ng/ml
Методика Имуноанализ ECLIA
Други имена N-mid Osteocalcin
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности ЖениМъже
Референтни стойности до 30 г. 11.00- 43.00 24.00- 70.00
Референтни стойности над 30 г. 15.00-46.00 14.00-46.00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Остеокалцинът е основния неколагенов белтък на костния матрикс. Това е нискомолекулен белтък, свързан с калций, специфичен за костите, витамин К-зависим. Сьставлява 1-2% от белтъчното съдържание на костите. Остеокалцинът се синтезира от остеобластите. Една част от новосинтезираният остеокалцин е свободна в кръвта, друга част е свързана с костния матрикс. Синтезата му се регулира от калцитриола.

Серумните нива на остеокалцина отразяват интензивността на костния обмен, в частност на костното образуване, като особено високи нива се наблюдават при смущения на костната минерализация.

Защо и кога се изследва?

  • Физиологично повишаване на серумната концентрация на остекалцина настъпва по време на растежа;
  • Патологчно завишени стойности се наблюдават при състояния с усилване на костния обмен, като: хипертиреоидизъм; първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм; акромегалия; болестта на Paget;
  • Определянето на остекалцина може да бъде използвано за проследяване на ефекта от антирезорбтивната терапия при пациенти с остеопороза или хиперкалциемия;

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Резултат на следващия ден след 18ч. Пробата не се работи в неделя.

osteroporoza/n.txt · Последна промяна: 2022/04/21 13:39 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki